Dům zahraniční spolupráce

Potoky 267, 760 01 Zlín
Telefon: 773 741 518
Web: https://www.dzs.cz/

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.

Poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Partnery jsou především školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci – hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost.

V červnu 2022 byla otevřena pobočka ve Zlíně, která zajišťuje přístup k informacím a možnostem mezinárodního vzdělávání nejen odborníkům formálního i neformálního vzdělávání, ale také široké veřejnosti. Díky regionálním pobočkám dokáže Dům zahraniční spolupráce lépe identifikovat specifické potřeby každého kraje a může tak uzpůsobit nabídku všem zájemcům na míru.

Kontakty

Adresa

Potoky 267, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Šárka Pokorná

Telefon

773 741 518

E-mail

sarka.pokorna@dzs.cz

61386839