Hope4kids, z.s.

Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Telefon:
Web: https://www.hope4kids.cz/
Hope4kids, z.s.

Pomáháme dětem a dospívajícím vykročit správným směrem k naplněnému životu. K tomu využíváme preventivní programy Etické dílny®, vzdělávací programy ze série Duchovní dědictví, webporadny a semináře pro rodiče a pedagogy. Hope4kids tvoří tým více než 20 pracovníků z celé ČR, včetně Zlínského kraje. Ročně osloví cca 30 000 dětí ve 3 000 hodinách.

Etické dílny

Certifikované preventivní programy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.

Programy jsou interaktivní (25 témat pro 1. – 9. ročník základní školy), využíváme v nich metody jako hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity atd. S menšími dětmi také zpíváme, tvoříme a komunikujeme s pomocí maňáskové loutky.

Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®. V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.

Duchovní dědictví

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země. Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě. V programech Duchovní dědictví jsme v roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.

Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí.

Kyberdítě a jeho svět

Tématické programy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost. Předáváme praktická doporučení jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice.

  1. Jak se zorientovat v kybersvětě?
  2. Jak se propojit s dnešními dětmi?

S programy Kyberdítě můžeme přijet i do vaší školy, knihovny, komunitního centra…

Webové poradny

Dětem a dospívajícím, kteří se zúčastnili našich programů, dáváme možnost obrátit se na nás v bezpečném prostředí našich webových poraden se svým problémem nebo dotazem.

Tým osmi vyškolených poradců odpoví ročně na několik set otázek.

Děti nám mohou napsat do různých rubrik, např. Rodina, Škola, Přátelství, Láska a vztahy.

Kontakty

Adresa

Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9 – Černý Most

Kontaktní osoba

Mgr. Renata Zajíčková, lektorka pro Zlínský kraj

Telefon

E-mail

renata.zajickova@etickedilny.cz