Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Riegrova 17, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 634 755
Web: https://tandem-org.cz/

Koordinační centrum v Plzni bylo zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Odborem základního vzdělávání a mládeže MŠMT. Základní financování tvoří prostředky dotačního programu ze státního rozpočtu ČR.

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsme celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem naší činnosti je setkávání mladých lidí.

Kontakty

Adresa

Riegrova 17, 301 00 Plzeň

Telefon

377 634 755