Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Telefon: 573 032 220
Web: https://www.galeriezlin.cz/cs/
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje o akce propojující různé obory kultury. Usiluje o to stát se jedinečným místem nevšedního vzdělávání a prostorem pro aktivní setkávaní s uměním. Jedním z podstatných cílů galerie je i stimulace výtvarného života v regionu.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně nabízí také možnosti studia sbírkových předmětů a konzultací v oblasti výtvarného umění a architektury či využívání rozsáhlé specializované knihovny a badatelny. V návaznosti na svůj program vydává odborné publikace, mimo jiné čtvrtletník Prostor Zlín.

Pro školy

Nedílnou součástí výstav jsou edukační či animační programy. Cílem těchto programů je, aby si návštěvníci odnesli nejenom vizuální zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy. Jedná se o zprostředkovávání současného a moderního umění veřejnosti. K výstavám je připraven pracovní list. Úkoly v něm jsou voleny tak, aby byly v přímé vazbě k určité výstavě a jsou souhrnem obsahové problematiky jednotlivých děl. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Kontakty

Adresa

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

spravce_24

Telefon

573 032 220

E-mail

spravce_24@sofia.zkola.work