Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Telefon: 573 032 400
Web: https://www.kfbz.cz/
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je největší knihovnou ve Zlínském kraji. Návštěvníci si mohou vybírat z víc než půl milionu dokumentů: knih, novin, časopisů, norem, map, not, hudebních nahrávek, audioknih, eKnih, společenských her a dalších.

K dispozici je přístup k internetu zdarma, wifi připojení, přístup k předplaceným databázím. Díky tzv. povinnému výtisku získává knihovna všechny tituly periodik vydaných na území České republiky a čtenáři tak mají k dispozici kompletní českou časopiseckou produkci. Knihovna shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje literární produkci Zlínského kraje. Knihy a další dokumenty lze vyhledat v online katalogu nebo v digitalizovaných dokumentech.  Knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce a spolupracuje na projektech na záchranu kulturního dědictví Zlínského kraje .

Knihovna je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven kraje. Zároveň plní funkci městské knihovny a statutární město Zlín se podílí na jejím financování. Služby poskytuje v ústřední knihovně, ve třinácti pobočkách na území města.

Pro školy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2021/2022 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Vedle vzdělávacích programů mohou školní kolektivy využít dvě nové služby knihovny – Hra do lavice a Knížka do lavice. Ty spočívají v půjčování souborů her a knih pro jednotlivé třídy základních škol s cílem zatraktivnit a zpestřit výuku a zvýšit zájem žáků o vyučované předměty. Hra do lavice obsahuje deskové hry určené pro práci v hodinách matematiky. Knížka do lavice nabízí k zapůjčení soubory knih vždy minimálně o 30 exemplářích pro jednotlivé třídy základních škol, určených pro práci v hodinách českého jazyka, případně ve čtenářských kroužcích či literárních klubech. Seznam titulů a více informací jsou dostupné na webu knihovny .

Pro pedagogy knihovna nabízí cenově zvýhodněnou roční registraci za 90 Kč, na Den učitelů 28. 3. pak registraci zcela zdarma.

Kontakty

Adresa

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Telefon

573 032 400

E-mail

info@kfbz.cz