Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
Telefon: 731 180 199
Web: https://www.poradnazl.cz/

Krajská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole.

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II realizuje KPPP vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků. Nabídky vzdělávacích akcí jsou k dispozici zde nebo na stránkách KPPP v sekci Semináře.

Vybírat můžete z konkrétních seminářů:

  • Jak pracovat s dětmi se SVP při využití jógy a netradičních pohybových aktivit.
  • Podpora žáků nejen se SVP, jejich motivace a hodnocení.
  • První zdravotnická a psychologická pomoc u dětí se SVP při mimořádných událostech.
  • Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra.
  • Prakticky zaměřený vzdělávací seminář pro AP – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH.
  • Učitel a náročné situace ve škole.
  • Sociálně-emocionální rozvoj a jeho význam ve školní práci.

V případě zájmu, prosím zasílejte přihlášky na níže uvedený kontakt. Seminář je nutné absolvovat celý a nejsou nijak zpoplatněny.

Kontakt: PhDr. Vladimíra Macháčková, machackova@vm-style.cz; tel. 731 180 199.

Kontakty

Adresa

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Vladimíra Macháčková

Telefon

731 180 199

E-mail

machackova@vm-style.cz