Národní pedagogický institut – krajské pracoviště Zlín

Potoky 267, 760 01 Zlín
Telefon: 770 186 073
Web: https://www.npi.cz/

Národní pedagogický institut České republiky (NPI) je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

Cílem je zajištění systematického přenosu vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Nosným prvkem v naší činnosti jsou krajská pracoviště, která fungují jako centra podpory pedagogů v daném regionu. Dále vytváříme rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání, staráme se o metodickou podporu školám a pedagogům a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků, podporujeme strategické řízení ve školách a územích, podporujeme vedoucí pracovníky ve školství.

Od ledna 2020 spravuje NPI také Metodický portál RVP.CZ, který vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Kontakty

Adresa

Potoky 267, 760 01 Zlín

Telefon

770 186 073

Nabídka vzdělávacích akcí