STROP, z.ú.

Dlouhá 2699, 760 01 Zlín
Telefon: 774 989 439
Web: https://www.strop-zlin.cz/

STROP, z.ú. je nestátní organizace, která vznikla v roce 2002. Od svého počátku se zaměřuje na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a po celou dobu své existence úzce spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Od roku 2013 se zabývá doprovázením pěstounů na základě Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. V rámci výkonu činnosti doprovázení pěstounů je pracovníky organizace realizováno vzdělávání pro pěstouny včetně lektorské činnosti. Organizace také nabízí a realizuje facilitaci případových konferencí, realizuje kazuistické semináře a ve vybraných případech poskytuje terapie.

Kontakty

Adresa

Dlouhá 2699, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Hofrová

Telefon

774 989 439

E-mail

veronika.hofrova@strop-zlin.cz