Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Telefon: 576 035 414
Web: www.utb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, kterou rozvíjíme na základě pětice ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti. I díky tomu patří k prvním vysokým školám v Česku, které získaly prestižní institucionální akreditace. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Mezinárodní prostředí pomáhají vytvářet zahraniční studenti, jichž je na UTB 10 % a pocházejí z celého světa. Čeští studenti jsou pak vedeni ke studiu angličtiny a dalších cizích jazyků. Maximálně jsou podporovány všechny formy mezinárodní spolupráce a snažíme se, aby každý student, který projeví zájem, mohl alespoň část studia absolvovat v zahraničí.

Získáním bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu vzdělávání většinou nekončí. Aby člověk byl úspěšný v práci, aby se orientoval v nejnovějších poznatcích svého oboru, aby nezůstal stát na místě, měl by se ve vlastním zájmu vzdělávat dále. S touto perspektivou Institut celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání. Přehled nabízených programů a kurzů celoživotního vzdělávání naleznete na webu univerzity v sekci Celoživotní vzdělávání.

Programy neprofesního celoživotního vzdělávání určené pro seniory nabízí v samostatné sekci Univerzita třetího věku.

Kontakty

Adresa

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Martina Němcová

Telefon

576 035 414

E-mail

mnemcova@utb.cz