Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

1. máje 221, 767 01 Kroměříž
Telefon: 571 428 731
Web: https://ped-km.cz

Zařízení pro DVPP při VOŠPgS a SpgŠ Kroměříž reflektuje druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vymezené v § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – příjem přihlášek do 31. 5. 2022

  • Doplňující didaktické studium německého jazyka
  • Doplňující didaktické studium anglického jazyka
  • Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou výchovnou činnost
  • Studium pedagogiky k  výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou výchovnou činnost
  • Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele
  • Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga

Přihlášky a více informací na webu školy v sekci Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jednotlivé kurzy zatím nebyly vypsány. Sledujte web školy v příslušné sekci.

Profesní kvalifikace

Jednotlivé kurzy zatím nebyly vypsány. Sledujte web školy v příslušné sekci.

Jednotlivé zkoušky – příjem přihlášek do 31. 8. 2022

  • Přípravný kurz – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů k získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele školní družiny v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01- jednotlivá zkouška z pedagogiky

Přihlášky a více informací na webu školy v sekci Jednotlivé zkoušky

Bližší informace podá koordinátorka kvalifikačního studia PaedDr. Věra Millerová, e-mail: v.millerova@ped-km.cz, tel.: 571 428 748

Kontakty

Adresa

1. máje 221, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

spravce_56

Telefon

571 428 731

E-mail

spravce_56@sofia.zkola.work