Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 334 936
Web: https://www.potravinarska-skola.cz/

Další vzdělávání hrálo na naší škole významnou úlohu od počátku její existence a není tomu jinak ani v současnosti. Specifické postavení školy v rámci systému českého odborného školství tkví ovšem nejen v dlouhé tradici, ale především důrazu kladeném na praktickou výuku, což je dáno existencí školního „poloprovozu“ a bezprostřední blízkostí areálu mlékárenské firmy Kromilk, a.s., která je partnerem školy.

Díky tomu, že jsme držitelem certifikátu Trvalá vzdělávací základna resortu MZe, se můžeme plně zapojovat do vzdělávání dospělých. Můžeme tak například pořádat kurzy pro farmářské zpracovatele mléka a jiné zájmové kurzy a můžeme také poskytovat poradenství malovýrobcům a jiným zájemcům.

Naše škola je po úspěšném ověřování dílčích profesních kvalifikací 29-36-H „Mlékař“ a 29-37-H „Sýrař“ v rámci projektu UNIV3 „Podpora procesů vzdělávání“ oprávněna realizovat zkoušky ověřující dosažení odborné způsobilosti a je také oprávněna vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

MLÉKAŘ

Cílem je získání odborných kompetencí v oblasti technologie mlékárenské výroby, obsluhy strojů a zařízení pro zpracování mléka, porozumění výrobnímu procesu při zpracování mléka a znalostí ohledně měření, skladování a hygienických zásad.

 zahájení kurzu: dle zájmu uchazečů

SÝRAŘ

Cílem je, aby účastníci kurzu získali odborné předpoklady pro výrobu tvarohu a sýrů. Důraz je přitom kladen nejen na získání know-how, ale také na seznámení s ekologickými a bezpečnostními aspekty výroby.

 zahájení kurzu: 10. 1. 2022

 

Podrobné informace a přihlášky ke kurzu Mlékař (kód: 29-036-H) a ke kurzu Sýrař (kód: 29-037-H) najdete na webu školy v sekci Nabídka kurzů.

Kontakty

Adresa

Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Michal Pospíšil

Telefon

573 334 936

E-mail

pospisil@potravinarska-skola.cz