Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Telefon: 577 043 747
Web: https://zlinskykraj.cz/

Zlínský kraj prostřednictvím Centra kariérového poradenství Zlínského kraje (dále jen „CKP“) případně Odboru školství, mládeže a sportu, realizuje ucelený systém podpůrných aktivit pro vedení škol, pedagožky a pedagogy, školní kariérové poradce/poradkyně, školní psychology, metodiky prevence a další ze základních a středních škol ve Zlínském kraji. Cílem těchto aktivit je systematicky rozvíjet kompetence v oblasti managementu škol, výuky, kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů.

Vše o činnosti Centra kariérového poradenství Zlínského kraje naleznete na stránkách portálu Průvodce kariérou.

Vše o dalších aktivitách pro školy a školská zařízení Zlínského kraje naleznete na stránkách portálu Zkola v sekci Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje.

Kontakty

Adresa

Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Marta Müllerová

Telefon

577 043 747

E-mail

marta.mullerova@zlinskykraj.cz