13. ročník Josefského sympozia

13. ročník Josefského sympozia

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Josefské sympozium pomáhá otevírat aktuální témata. Vytváří prostor pro výměnu názorů, postojů, nápadů a myšlenek. Josefské sympozium přináší neobvyklá a nečekaná setkávání a vede napříč generacemi ke vzájemnému sdílení, dialogu, respektu a úctě jednoho k druhému. Snaží se připomínat a uchovávat tradice národa. Josefské sympozium je mezigenerační rokování o tradicích, současnosti a budoucnosti. Propojuje komunikační a mediační dovednosti, zkušenosti a nečekané podněty s kreativitou, důvěrou a neotřelými nápady.

Téma letošního ročníku je zaměřeno na školské prostředí a vzdělávání, respektive na řešení sporů ve školách ale i v domácnostech, školní mediaci a v neposlední řadě zde bude probíráno téma dětí se zvláštními potřebami, především se zaměřením na poruchu autistického spektra.

Josefské sympozium i nadále zůstává školou mediace v mezigeneračním dialogu. Mediace oživuje komunikaci tam, kde pro konflikt se lidé přestali mezi sebou bavit a ztratili k sobě důvěru. Mediace je proces dialogu. Pomáhá ozdravovat mezilidské vztahy.

Podrobnosti

Začátek akce

21. březen 2024, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

24. březen 2024, do 12.00

Pořadatel

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Cena

600 Kč - 3795 Kč dle účasti na programu

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Zámek Křtiny

Křtiny 1
Křtiny 679 05