Biosyntéza pro učitele a školní psychology

26. říjen 2020
Český institut biosyntézy, z. ú.
Biosyntéza pro učitele a školní psychology

Český institut biosyntézy pořádá již III. běh vzdělávacího cyklu pro učitele, školní psychology a další pracovníky ve školství.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Co to je Biosyntéza pro učitele a školní psychology?

Celý vzdělávací cyklus vychází z principů biosyntézy – psychoterapeutické metody, kterou založil a rozvinul David Boadella – původní profesí učitel. Práce s dětmi a jejich traumaty ho inspirovala k definování základního biosyntetického přístupu. Ten vnímá člověka jako celistvé individuum složené ze tří základních stavebních kamenů: těla, mysli a citů. Stejně jako pro pochopení světa kolem nás nemůžeme uvažovat ve škatulkách jednotlivých školních předmětů, tak neporozumíme člověku – a dítěti obzvlášť – pokud ho omezíme pouze na objekt určité rozumové nebo tělesné kapacity a schopností. Jen vnímáním všech tří částí můžeme dostat celistvý obraz žáka a lépe tak pochopit a odhadnout jeho potřeby a možnosti. Ty vlastní nevyjímaje.

Co se naučíte?

 • lépe chápat vzájemné provázání a signály tělesných, rozumových a emocionálních reakcí dětí i svých
 • lépe odhadnout, co každé dítě ovlivňuje, proniknout do individuálních potřeb a možností žáka
 • lépe pracovat s komplexní osobností dítěte
 • většímu porozumění jak pro děti, tak pro své vlastní reakce a pocity
 • lépe zvládat stres a předejít syndromu vyhoření
 • odhalíte zdroje své vnitřní autority při práci s dětmi

Termíny konání

26. – 27. 10. 2020, 2. – 3. 12. 2020, 15 – 16. 1. 2021 , 25. – 26. 2. 2021

Obsah vzdělávacího programu

Celý vzdělávací program je rozdělen do 4 setkání (každé je 2 dny), tedy celkem 64 hodin, během kterých se budeme věnovat těmto tématům:

 1. Tělo – mysl – pocity ve škole – co mohou nabídnout základní biosyntetické koncepty pro práci s dětmi a dospívajícími ve škole.
 2. Grounding a containment při práci s osobností a energií dítěte.
 3. Energie a pulzace – cyklus nabíjení a vybíjení; možnosti ve škole – jak si zdravě odpočinout, osvěžit se, zbavit se únavy. Tělová cvičení, téma dis-balance energie – ADHD, aj.
 4. Síla, vztek a agrese – jak se nebát vlastní síly, nezadržovat vztek, ale také neexplodovat a neubližovat; mezi sebeinvazí a potlačením.
 5. Zdravě cítit – jak rozvíjet vztah k prožívání aneb jak dobře cítit emoce a nepotlačovat je.
 6. Esence a zdroje v nás – jak vnímat pozitivní kvality a bytostnou podstatu při práci s dětmi, téma vnitřní autority a vnitřního učitele.
 7. Zrcadlení a kontakt – práce s kontaktem a jeho uvědomováním, zdravé a nezdravé zrcadlení.
 8. Tvořivost, zvědavost a hravost jako kvality učitele a zdravé principy kontaktu.
 9. Akutní, stresové a krizové situace ve škole a jak je zvládat.
 10. Sebeuvědomění, sebepodpora a sebepéče učitele/psychologa – jak dobře vnímat, sytit a podporovat sám sebe, jak dobře hořet a nevyhořet.
 11. Meditace a práce s přesahovými tématy ve škole – hodnoty, smysl života, zrození a smrt, víra, posvátné a neviditelné; jak zacházet s těmito obvykle opomíjenými až tabuizovanými tématy ve škole.

Podrobnosti

Začátek akce

26. říjen 2020, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

27. říjen 2020, do 17.00

Pořadatel

Český institut biosyntézy, z. ú.
733 715 260

Cena

13 000 Kč

Kapacita

Místo konání

Český institut biosyntézy, z. ú.

Na Míčánce 32
Praha 6 160 00