Děti s poruchou vztahové vazby ve škole I. aneb Když zlobení není zlobení

15. březen 2023
STROP, z.ú.
Děti s poruchou vztahové vazby ve škole I. aneb Když zlobení není zlobení

Ne všechny děti se narodily do láskyplného prostředí, ve kterém se mohly zdravě vyvíjet. Některé z nich jsou vystaveny stresu už od narození – ať už proto, že o ně rodiče nedostatečně pečovali, nebo proto, že byly od svých rodičů odděleny, nebo byly svými rodiči týrány a jinak zanedbávány. V důsledku těchto raných traumat se chovají často nezvladatelně, nerespektují autoritu, nebo jsou velmi bojácné a jejich školní výkon neodpovídá jejich možnostem. Jak se to stane, že zážitky z dětství takto intenzivně ovlivní chování dítěte ve školním prostředí? Jak takovému dítěti porozumět a jak k němu najít cestu? Tyto otázky pomůže zodpovědět seminář Děti s poruchou vztahové vazby ve škole I. aneb Když zlobení není zlobení.

Akreditace MŠMT – 27946/2022-4-993, ze dne 10.01.2023.

Seminář je určen pro metodiky prevence, výchovné poradce, učitele mateřských škol, učitele 1. stupně základních škol, učitele speciálních škol, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, speciální pedagogy volného času a psychology.

Obsah semináře:

  • Trauma, komplexní vývojové trauma – popis termínů, objasnění příčin a mechanismus vzniku, jak trauma ovlivňuje chování a prožívání dítěte.
  • Vztahová vazba – co to je, kdy a jak se vyvíjí, co má vliv na rozvoj zdravé vztahové vazby.
  • Poruchy vztahové vazby – jak vznikají, typy poruch vztahové vazby, projevy dětí s jednotlivými typy poruch v běžném životě, projevy ve školním prostředí.

Na tento vzdělávací program navazuje další část s názvem Děti s poruchou vztahové vazby ve škole II. aneb Když zlobení není zlobení. Pro účast na další časti je podmínkou absolvování vzdělávacího programu I.

Lektorský tým:

Mgr. Veronika Hofrová

Psycholožka, od roku 1999 pracuje v oblasti péče o ohrožené děti v letech 1999 – 2002 v oblasti státní správy, od roku 2002 v organizaci STROP, z. ú., kterou založila. Tuto organizaci od jejího založení řídí a zároveň v ní působí jako psycholog se zaměřením na děti umístěné mimo svou biologickou rodinu a na pěstounskou péči.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a dále řadu specializačních kurzů či výcviků (Supervize v pomáhajících profesích, kurz lektorů Pride, výcvik ve facilitaci, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – level one).

 Mgr. Jarmila Plevová

Sociální pracovnice. Od roku 2013 pracuje v doprovázející organizaci STROP, z. ú. jako klíčová pracovnice pěstounů.  Zajímá se o témata Attachmentu, identity, komunikace a kontakty s biologickou rodinou dítěte.

V minulosti se profesně věnovala odbornému sociálnímu poradenství a mediaci  v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně, dále v téže organizaci poskytovala poradenství obětem domácího násilí. V krátkém období se věnovala supervizi v oblasti sociálních služeb.

Na Univerzitě Tomáše Bati vystudovala obor Sociální pedagogika a obor Řízení nestátních neziskových organizací. V únoru 2022 absolvovala Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči a dále absolvovala praktický výcvik Terapeutického rodičovství.

Podrobnosti

Začátek akce

15. březen 2023, od 13.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

15. březen 2023, do 18.00

Pořadatel

STROP, z.ú.
774 989 439

Cena

950 Kč

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Strop, z.ú.

Dlouhá 2699
Zlín 760 01