Dítě, škola, sítě

31. březen 2022
Pavlína Hublová
Dítě, škola, sítě

Účastníci získají základní přehled o problematice sociálních sítí jako životního a komunikačního prostoru, v němž se pohybují jejich žáci, jejich pozitivech i negativech pro osobnostní rozvoj, rozvoj kritického myšlení i komunikačních kompetencí.

Po absolvování programu budou účastníci schopni zařazovat do výuky témata dotýkající se sociálních sítí a navrhovat aktivity rozvíjející u žáků vědomou reflexi vlastního komunikačního chování v tomto prostředí. Program je koncipován jako teoreticko-praktický, v první části se účastníci seznámí s obecnou problematikou sociálních sítí jako prostředí, kde se běžně pohybují a komunikují jejich žáci, v druhé, praktické části budou představeny možnosti didaktického využití sociálních sítí v hodinách českého jazyka.
Lektorka: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.

Témata budou následující:

  • Proč a jak se ve výuce věnovat problematice sociálních sítí;
  • Sociální sítě jako nedílná součást života žáků – typy a specifika jednotlivých sociálních sítí, sociální sítě jako “životní” a komunikační prostor;
  • Benefity a rizika pohybu na sociálních sítích: algoritmy, echo chamber, personalizovaná reklama, manipulace, dezinformace, FOMO, hate speech atd.;
  • Didaktický potenciál prostředí sociálních sítí: práce s jazykem, rozvoj kritického myšlení, rozvoj kreativity, osobnostně-sociální rozměr;
  • Tipy pro výuku;
  • Diskuse – sdílení názorů, postojů a zkušeností, analýza rizik, možnosti řešení problémů.

Přihlášení na webinář Dítě, škola, sítě

 

Podrobnosti

Začátek akce

31. březen 2022, od 17.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

31. březen 2022, do 18.00

Pořadatel

Pavlína Hublová
222 122 112

Cena

Zdarma

Kapacita

Místo konání

Národní pedagogický institut České republiky

Senovážné náměstí 25
Praha 1 110 00