Gastronomie ve vztahu k výživě člověka

3. březen 2023
od 15.00 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Gastronomie ve vztahu k výživě člověka

Zajímáte se o kvalitu potravin, jejich nutriční složení a bezpečné uchovávání? Chcete umět sestavit wellness jídelníček? Přihlaste se do našeho kurzu, který vám pomůže splnit si svá novoroční předsevzetí začít žít zdravě.

Cílem tohoto kurzu je získat aktuální informace a praktické zkušenosti o moderních gastronomických trendech ve vztahu k výživě člověka. Absolvent kurzu CŽV získá znalosti o gastronomických technologiích, teoretické znalosti o potravinách a jejich nutričním složení, bezpečnosti, kvalitě potravin a zásadách správné výrobní praxe. Dále získá praktické dovednosti v oblasti kulinární úpravy potravin a jejich nových trendech jak v oblasti české, tak i světové gastronomie. Vzhledem k těmto kulinárním úpravám bude řešena také problematika nutriční hodnoty pokrmů s následným hodnocením výživového stavu člověka.

Cílová skupina: Široká veřejnost. Kurz je určen pro posluchače, kteří mají zájem o získání, prohloubení, rozšíření nebo změnu kvalifikace v oblasti gastronomie a výživy člověka.

Vstupní předpoklady: Maturita.

Zakončení: Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno absolvováním písemného testu a praktické zkoušky.

Časový rozvrh: Délka kurzu je celkem 50 hodin. Výuka probíhá jednou za 14 dní v pátek odpoledne formou přednášek a praktických cvičení. Datum zahájení kurzu je pouze orientační. Přihlášeným bude upřesněno.

 Vzdělávací plán:

  • Vývoj, udržitelnost gastronomie.
  • Gastronomické zpracování, kvalita potravin.
  • Světová, česká, regionální gastronomie.
  • Přídatné látky, uchování pokrmů, bezpečnost.
  • Wellness gastronomie, zdravý životní styl.
  • Nutriční hodnota a složení potravin a pokrmů.
  • Výživa člověka.
  • Hodnocení výživy člověka, tvorba jídelníčků.

Plánovaný začátek nejbližšího kurzu: Bude upřesněno.

Počet účastníků: 16

Cena kurzu: 13.500,- Kč při absolvování kurzu 16 osob, s více účastníky se cena za osobu snižuje.

Garant kurzu: prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

Kontaktní osoba a přihlašování: Bc. Eva Chudárková, e-mail: chudarkova@utb.cz, tel.: 576 038 085

 

Podrobnosti

Začátek akce

3. březen 2023, od 15.00

Konec akce

30. červen 2023, do 18.00

Pořadatel

Fakulta technologická UTB ve Zlíně
576 038 085

Cena

13 500 Kč

Kapacita

Zaměření

Gastronomie, hotelnictví a turismus, Potravinářství a potravinářská chemie

Místo konání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Vavrečkova 5669
Zlín 760 01