Jak na kariérové poradenství?

25. leden 2022
Zlínský kraj - Centrum kariérového poradenství
Jak na kariérové poradenství?

Jaké jsou faktory, které ovlivňují klima ve škole? Jak funguje komunikace ve třídě, škole mezi pedagogy? Jaké nástroje můžeme využít pro sebereflexi? Tato i další témata přináší vzdělávací akce v oblasti kariérového poradenství určená pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost mající dopad na žáky a žákyně. Koná se dne 25. ledna 2022 od 9:00 hodin na Krajském úřadě ve Zlíně. Přihlášky do 18. 1. 2022.

Účastnický poplatek se nehradí, kapacita je však omezena na třicet účastníků. Vzdělávání je financováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Program dne bude nabitý informacemi, vzdělávání lektoruje Mgr. Karel Opravil.

Dopolední témata jsou následující:

Jaká jsou specifika jednotlivých skupin žáků, tj. vývoj skupin (tříd) v závislosti na věku skupin. Schopnost spolupráce, domlouvání se, respektování a dodržování pravidel.  Požadavky skupin na chování autority – učitele.

Komunikace, probereme komunikační zásady. Proč emoce vítězí nad rozumem. Jak se připravit na obtížný rozhovor. Poradenský rozhovor.

Odpoledne je pak zaměřeno na:

Školní klima, co ovlivňuje školní klima. Vztah mezi klimatem třídy a sborovny. Etické a neetické chování a jeho vliv na klima školy.

Nástroje pro sebereflexi. Profesní pohled na to, kde jako profesionál jsem, kam chci jít tak, aby to dávalo smysl nám i lidem kolem nás.

Syndrom vyhoření. Jak pracovat se svou kapacitou a energií tak, abych “nepadl na hubu“ hned v září. Zejména v době nejisté.

Time management. Výkonové plánování jako cesta do pekel. Jak plánovat bez mentálních bloků. Jak plánovat v návaznosti našeho stárnutí.

Uzávěrka přihlášek proběhne 18. ledna. 2022, příp. po naplnění kapacity, přihlášení prostřednictvím online formuláře.

Kontakt: Marta Müllerová, tel. 577 043 747, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

Podrobnosti

Začátek akce

25. leden 2022, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

25. leden 2022, do 15.30

Pořadatel

Zlínský kraj - Centrum kariérového poradenství
577 043 747

Cena

zdarma

Kapacita

30

Zaměření

Kariérové poradenství, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajský úřad Zlínského kraje (zasedací místnost v 16. etáži)

tř. T. Bati 21
Zlín 76001