Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

8. prosinec 2023
Blanka Holešová
Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

Seminář je koncipován jako praktický workshop s ukázkami konkrétních technik a aktivit využitelných k prevenci výskytu agresivního chování dětí a šikany v prostředí středních škol a ke zlepšování vztahů ve třídě (ice-break aktivity, team-spirit, hry na zvyšování sociální koheze, kooperativní hry, zjišťování klimatu ve třídě, diagnostické aspekty hry, využití dotazníků, základní informace o sociometrii).

Doplněn bude teoretickými poznatky a aktuálními zjištěními z oblasti příčin šikany, dynamiky sociálních skupin věkové struktury žáků středních škol, aktuálních forem šikany (kyberšikana, šikana učitele, relativizace autority atd.). Důraz bude kladen na metodické aspekty vedení jednotlivých typů aktivit k prevenci šikany a agresivity, včetně reflexe těchto aktivit.

Podrobnosti

Začátek akce

8. prosinec 2023, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

8. prosinec 2023, do 14.30

Pořadatel

Blanka Holešová
775 571 634

Cena

830 Kč

Kapacita

20

Místo konání

Národní pedagogický institut ČR, Zlín

Potoky 267
Zlín 760 01