Josefské sympozium

19. březen 2020
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o. p. s
Josefské sympozium

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s Vás zve na 11. ročník Josefského sympozia, které se uskuteční v termínu 19. – 20. 3. 2020 na Zámku Křtiny. Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v předchozích ročnících, je otevřít diskusi o vážných i méně vážných tématech, propojit lidi různých oborů a prožít společně sdílené zážitky v mezigeneračním setkání napříč časem života.

Čtvrtek, 19.3.2020
ODBORNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

7.30 – 9.00
Snídaně, příjezdy, ubytování

9.00 – 10.30
ZAHÁJENÍ XI. ROČNÍKU JOSEFSKÉHO SYMPOZIA – Konferenční sál
Ohlédnutí, proměny a perspektivy ADR v Evropě a v České republice
Prostor pro zástupce zakladatelů a čestné hosty

ZÁKLADNÍ TÉMA: Prevence konfliktů a sporů – soudní systém – ADR a jiné přístupy

10.45 – 12.30
ÚVODNÍ TÉMATICKÉ VSTUPY

BLOK A: STÁT – PRÁVO – RODINA – ČLOVĚK A DÍTĚ 

 • Jednotlivec a rodina versus stát a soudní systém
 • Právo, pravda, spravedlnost, odpovědnost a rodinné vztahy
 • Proměny mezilidských vztahů z pohledu času a prostoru
 • Prevence a řešení sporů aneb ADR z pohledu praxe

Přednášející:

 • JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel ÚMPOD
 • JUDr. Vlasta Formánková, soudce Krajského soudu v Plzni, dříve ústavní soudce
 • JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. advokátka, předsedkyně správní rady ESI
 • Mgr. Ing. Petra Jelínková, dříve advokátka, dnes provozuje jinypristup.cz
 • Olga Brůčková, pedagožka, matka, členka sdružení Rodiny obětí české justice
 • Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., propagátorka cochemské praxe
 • JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D., advokátka, vysokoškolský pedagog PF UK
 • Mgr. Martin Vlček, speciální pedagog, terapeut, Centrum psychosomatické medicíny, Praha
 • MUDr. Vladimíra Zenáhlíková – Vlčková, psychiatr, soudní znalec, Klinika adiktologie, VFN Praha cepsymed.cz

PŘESTÁVKA
Příležitost k volné diskusi, cíleným a náhodným setkáním

BLOK B: SÍLA KOMUNIKACE A LÁSKY PRO RODINU A SPOLEČNOST

 • Síla slov a proměny ne/komunikace
 • Rodina – síla lásky, ne/moudrost srdce a ne/pevnost vztahů
 • Společnost, právo, lidé, děti a mládež a internet
 • Osvěta a vzdělávání v komunikačních dovednostech

Přednášející:

 • JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., advokátka, mediátorka, vysokoškolský pedagog Pardubická univerzita
 • Mgr. Milena Mikulková, lektorka
 • PhDr. Ernest Kováč, předseda AMS, lektor a mediátor, Slovensko
 • JUDr. Dana Galbavá (dříve Baliová), mediátorka, Slovensko
 • JUDr. Zdeňka Kolářová, advokátka
 • Ing. David Gruber, lektor

12.30 – 13.30
Obědová přestávka

Příležitost vyzkoušet si rozprávění kombinovaného s jídlem a družným dialogem aneb nácvik společenské konverzace.

13.30 – 16.30
SEMINÁŘE/WORKSHOPY/BESEDY

Prostor pro výměnu zkušeností, diskusi, rozhovory, debaty a získávání nových poznatků o nových trendech a přístupech v prevenci a řešení sporů

 • Tým Centra sv. Basila – Centrum sv. Basila – nový přístup k prevenci a pomoci potřebným
 • David Gruber – Řečnické triky v komunikaci s ohledem na ženský prvek – workshop
 • Petra Jelínková – Co se může skrývat pod povrchem nepříjemných situací? – přednáška a zkušenosti z praxe
 • Milena Mikulková – Edukace rodičů v (po) rozvodové situaci – osvědčené techniky a ukázky práce s rodinou – přednáška a zkušenosti z praxe
 • Zdeňka Kolářová – Konstruktivní komunikace a vliv emocí
 • Ernest Kováč – Internet dobrý sluha, ale zlý pán – alebo kto sedí na druhej straně PC, NB, mobilu – přednáška
 • Martina Cirbusová a Ivana Spoustová – Klady a zápory – aneb nadšení a zdrženlivost vůči cochemské praxi, k debatě přizvané osoby výsostně znalé tématu
 • Silvia Verónica Reyes Salazar – video příspěvek z Chile

V průběhu dne příležitost autorského prodeje a autogramiády odborné literatury.

16.30 – 17.00
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A ZAKONČENÍ PROGRAMU

18.00 – 22.00
SPOLEČENSKÝ VEČER
ve spolupráci ZUŠ Jedovnice, u příležitosti X. výročí založení ESI

Pátek, 20.3.2019

MEZIGENERAČNÍ PROGRAM
S dětmi a mládeží nejen o budoucnosti

ZÁKLADNÍ TÉMA: Komunikace – Prevence – Probace – Mediace – Odpovědnost

10.00 – 10.30
Zahájení a přivítání účastníků

10.30 – 13.30
Mezigenerační program aneb svět očima dětí a mládeže

Živé příběhy Centra Sv. Basila a Poradny sv. Apolináře – Interaktivní komunikační výcvik pro studenty kombinující různé přístupy. Moderovaná beseda názornými příklady práce s klienty, zkušenosti při poskytování právní pomoci aneb praktický nácvik dovedností.

13.30 – 14.30
Oběd účastníků

14.30 – 16.00
Závěrečné shrnutí

16.00 – 17.00
ZAKONČENÍ JOSEFSKÉHO SYMPOZIA

Podívejte se na vloženou videopozvánku, on-line přihlášku a další informace naleznete na webových stránkách www.josefske-sympozium.eu.

Podrobnosti

Začátek akce

19. březen 2020, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. březen 2020, do 17.00

Pořadatel

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o. p. s
604 243 674

Cena

1 600 Kč

Kapacita

Místo konání

Zámek Křtiny

Křtiny 1
Křtiny 679 05