Klíčová role učitele v rozvoji globálních a občanských kompetencí žáků

23. listopad 2022
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová role učitele v rozvoji globálních a občanských kompetencí žáků

Odborná konference určená pro akademické pracovníky, učitele základních a středních škol a pracovníky neziskových organizací se koná v Praze dne 23. 11. 2022. Přihlášky do 20. 11. 2022.

Díky rostoucí globalizaci, zvyšující se migraci a tím i rozmanitosti ve společnosti v jednotlivých zemích i ve školách je role učitele klíčová pro rozvoj žáků jako globálních občanů, kteří mají kompetence orientovat se a odpovědně jednat v současném světě. Tato role ale může klást na učitele velké nároky. I proto ve veřejné diskuzi rezonují tyto otázky:

  • Jak připravovat učitele, kteří dokážou rozvíjet žáky tak, aby uměli kriticky myslet, zajímali se o aktuální dění, byli ochotní přispět k řešení různých problémů a jednali s druhými s
    respektem? A jak učitele následně v jejich práci podporovat?
  • Jak vnášet do výuky globální témata a neposilovat stereotypní myšlení o rozvinutých a rozvojových zemích?
  • Jak se s žáky i studenty bavit o migraci a jak zajistit, aby výuka byla protiváhou silným mediálním sdělením?
  • Jak mohou jednotliví aktéři (univerzity i neziskové organizace), kteří usilují o rozvoj kompetencí učitelů i jejich podporu, spolupracovat? Jaké konkrétní příklady spolupráce
    existují? A jaké formy spolupráce je možné začít budovat?

Pokud si tyto a další související otázky kladete, přijďte na ně hledat odpovědi na odbornou konferenci Klíčová role učitele v rozvoji globálních a občanských kompetencí žáků.

Program

9:00 Registrace

9:30 – 10:15 Ranní blok

JAK BY MOHLO VYPADAT VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH UČITELŮ, ABY DOKÁZALI PŘIPRAVIT ŽÁKY NA ŽIVOT V DNEŠNÍM PROPOJENÉM SVĚTĚ? MGR. BLANKA ZEMANOVÁ (PedF UK), DOC. PHDR. JANA STARÁ, PH.D. (PedF UK) a MGR. PETRA SKALICKÁ (Varianty, Člověk v tísni) budou prezentovat aktuální výzkum, jehož cílem je poskytnout hlubší vhled do reality pregraduální přípravy učitelů v oblasti globálního vzdělávání. Představí aktuální modely globálních kompetencí, které mohou představovat oporu pro vysokoškolské vyučující při plánování a realizaci výuky i formativním hodnocení studentů.

FILOSOFIE PRO DĚTI – PŘÍSTUP, KTERÝ MŮŽE ROZVÍJET OBČANSKÉ KOMPETENCE ŽÁKŮ MGR. IVO ROZMAHEL (FF MUNI) a MGR. JAKUB VLČEK (FF MUNI) představí výzkum vedený pod supervizí prof. Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D. a zaměřený na využití metody Filozofie pro děti na českých základních školách. Výzkum byl proveden skrze kontinuální pozorování výuky realizované zapojenými učiteli, se kterými byla pořízena i řada rozhovorů. V rámci konferenčního příspěvku autoři představí unikátnost metody Filozofie pro děti v souvislosti s rozvojem občanských kompetencí žáků a odhalí výsledky výzkumného šetření týkající se překážek při implementaci této metody a dopadů této metody z hlediska profesního rozvoje učitelů.

SVĚTOVÁ ŠKOLA – PROGRAM, KTERÝ PODPORUJE GLOBÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO CELOŠKOLNÍ PŘÍSTUP ING. ET MGR. LENKA PÁNKOVÁ (ARPOK) a MGR. PETRA SKALICKÁ (Varianty, Člověk v tísni) představí Světovou školu – dlouhodobý program, v rámci kterého vznikla komplexní podpora pro učitele základních i středních škol v podobně metodické podpory, vzdělávacích akcí, výukových materiálů, kontinua či mentorské spolupráce. V příspěvku se seznámíte s konkrétními zkušenostmi a příběhy učitelů i samotných žáků Světových škol a bude představeno Kontinuum Světové školy jako nástroj, který může škole pomoci podpořit globální vzdělávání jako celoškolní přístup.

10:30 – 13:00 Polední blok

JAKÉ OTÁZKY OTEVÍRAJÍ DEKOLONIÁLNÍ PERSPEKTIVY VE VZDĚLÁVÁNÍ? MGR. TEREZA ČAJKOVÁ (PedF, University of British Columbia) představí kritický přístup ke globálnímu vzdělávání, který si klade otázky, řeší témata a výzvy spojené s posunem našich způsobů myšlení, vnímání a prožívání vztahů k ostatním lidem na planetě a k živému světu směrem ke spravedlnosti a ekologické odpovědnosti. Příspěvek se zaměří na jeho přínos pro začlenění globálních témat do výuky i pro práci s prožíváním i přesvědčením lidí během krizí, kterým v současnosti čelíme. Příspěvek bude propojený s diskuzí a workshopem.

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 16:30 Odpolední blok

MEZINÁRODNÍ MIGRACE OPTIKOU ČESKÝCH MÉDIÍ A JAK TÉMA OTEVŘÍT VE VÝUCE RNDR. TEREZA FREIDINGEROVÁ, PH.D. (ISS FSV UK, Člověk v tísni) představí příspěvek, který odhalí, jaké příběhy mezinárodní migrace jsou do médií vybírány, z jakých důvodů a jak jsou prezentovány. Tradiční média, zejména televize, jsou i v době sociálních sítí stále zásadním zdrojem informací nejenom o mezinárodní migraci. Mohou ale zprostředkovat pouze úzkou výseč reality a významně tak ovlivnit naše mínění. Jaký je současný obraz migrace v českých médiích? A jak ovlivňuje představy obyvatel Česka o migraci a migrantech? Společně vyzkoušíme, jak téma s žáky otevřít a dát jim prostor jej prozkoumat, ale zároveň nezabřednout do emocemi nabitých diskusí často vedoucích k názorové polarizaci.

JAK JE MOŽNÉ SPOLUPRACOVAT VE VZDĚLÁVÁNÍ A PODPOŘE UČITELŮ? MGR. PETRA SKALICKÁ (Varianty, Člověk v tísni) bude moderovat společnou diskuzi hlavních aktérů v pregraduální přípravě učitelů – vysokoškolských učitelů, učitelů základních a středních škol a pracovníků neziskových organizací o podobě spolupráce na rozvoji a následné podpoře učitelů v oblasti globálního vzdělávání.

 

Odborná konference se bude konat v IMPACT HUBU (Drtinova 557/10, Praha 5) 23. listopadu 2022 od 9:30 do 16:30 (od 9:00 začne registrace). Je pro akademické pracovníky, budoucí
učitele, učitele základních a středních škol a pracovníky neziskových organizací zdarma.

V případně zájmu, prosím, vyplňte přihlašovací formulář.

Pokud máte další dotazy, obraťte se na Mgr. Blanku Zemanovou (blanka.zemanova@pedf.cuni.cz ).

Podrobnosti

Začátek akce

23. listopad 2022, od 9.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

23. listopad 2022, do 16.30

Pořadatel

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Impact Hub

Drtinova 557/10
Praha 5 15000

Soubory ke stažení