Konference Křižovatky ADHD – Přes překážky ke hvězdám!

6. říjen 2022
Unie Kompas z. s.
Konference Křižovatky ADHD – Přes překážky ke hvězdám!

Ve 3. ročníku konference Křižovatky ADHD se chceme dotknout hvězd!

Lektoři nás povedou v hledání cesty, jak využít nevyzpytatelnou energii, spontaneitu, nápady. Změňme postoj, že ADHD přináší jen negativa. Vydejme se společně PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM.

Program – dopolední blok: 8.30 – 12.00 hod

Přednáška I: Encouragement – umění povzbudit a motivovat
Lektorka: PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.

Děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoli změnit. Nabídky řešení vytvářejí tlak a další frustraci, která vede k manifestaci problémového chování. Metody, které lektorka nabídne, směřují k podpoře sounáležitosti a zdravému postoji k sobě, podpoře kompetencí a využívání vlastních zdrojů.

Workshop IA: Encouragement – praktické seznámení s metodami
Lektorka: PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.

Workshop navazuje na úvodní přednášku. Nabízí praktické seznámení s metodami encouragementu v různých kontextech.

Seminář IB: Asistent pedagoga u dítěte s ADHD – tipy pro každodenní praxi
Lektorka: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková

Účastníkům budou nabídnuty náměty pro práci s žákem s ADHD ve vyučování, vhodné metody a formy vzdělávání. Společně probereme možnosti organizace práce v hodině a prakticky se zaměříme na efektivní komunikaci s žákem, případně s rodiči.

Workshop IC: Sociálně-emocionální učení v každodenním životě
Lektorka: Mgr. Kateřina Palová, PhD.

Workshop představí sociálně-emocionální učení a nabídne konkrétní strategie, jak jej uplatňovat v každodenním životě. Lektorka otevře tato témata: Emoční kompetence – základní emoce, jak na ně reagovat a jak s nimi pracovat? Sociální kompetence – jak podporovat zdravé vztahy? Sebereflexe – jak jsem na tom já s emočními a sociálními kompetencemi? Jak být pro děti dobrým průvodcem?

Seminář ID: Podpora rodiny dítěte s ADHD
Lektorka: Mgr. Pavla Tomancová

Nejen děti s ADHD se potýkají s mnoha překážkami, ale i jejich rodiče se mohou často cítit vyčerpáni a bezradní. Výchova dětí s ADHD totiž na ně klade vysoké nároky – vyžaduje mnoho trpělivosti, času, důslednosti, práce s emocemi a další. Lektorka představí strategie, které pomáhají v rodinách jak dětem, tak rodičům zvládnout obtížné situace. Nabídne možnosti, jak nastavit domácí systémy tak, aby bylo všem doma dlouhodobě lépe.

Program – odpolední blok: 13.00 – 17.00 hod

Přednáška II: ADHD u dospělých – příznaky, diagnostika, terapie
Lektorka: MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Až u 60 % těch, u kterých bylo v dětství diagnostikováno ADHD, symptomy přetrvávají až do dospělosti. Jaké jsou projevy ADHD u dospělých? S čím se musí potýkat? Jak se ADHD diagnostikuje u dospělých pacientů? Jaké jsou možnosti terapie? Lektorka nabídne odpovědi nejen na tyto otázky.

Seminář IIA: ADHD u dospělých – diskuze, kazuistiky
Lektorka: MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Workshop navazuje na úvodní přednášku. Lektorka vychází ze své psychiatrické praxe, v níž se věnuje dospělým pacientům s ADHD.

Seminář IIB: Úskalí a princip fungování dítěte s ADHD v kolektivu – rady a tipy, jak chápat a následně řešit vzniklé situace
Lektorka: Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová

Práce s dětmi s ADHD je práce s obrovským potenciálem, který v sobě tyto děti ukrývají a který se díky správnému přístupu může rozvinout a odhalit tak řadu jejich předností. Lektorka představí přístup specifický snahou pochopit, proč dítě reaguje tak, jak reaguje, co se za tím skrývá, a na základě toho na jeho chování a jednání vhodně reagovat a pomoci mu tak jeho potenciál rozvíjet. Zároveň díky pozitivní motivaci dochází k postupnému vyhasínání nevhodného chování dítěte a zlepšování vlastní sebekontroly.

Workshop IIC: Neuro-vývojová stimulace e její využití u dětí s ADHD
Lektorka: Mgr. Jana Hunáková

„Primární reflexy ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte. Ovlivňují tedy základ všeho, a proto mohou přetrvávající primární reflexy mít tak různorodé symptomy. Pokud se tyto symptomy poskládají nějakým způsobem, může se stát, že primární reflexy mohou působit jako příznaky různých poruch učení (dyslexie, dyspraxie,…), autismu nebo poruchy pozornosti (ADD, ADHD).“ (M.Volemanová, Přetrvávající primární reflexy).

V rámci workshopu se seznámíme se základy Neuro-vývojové stimulace a způsobem práce s dítětem a rodinou. Projedeme si základní primárními reflexy, které se mohou podílet na symptomech ADHD. Ukážeme si ukázku cviků, které daný reflex mohou inhibovat. Workshop bude zážitkový, takže si společně zkusíme, jaké to je, když děti z různých důvodů nemohou fungovat tak, jak bychom chtěli.

Podrobnosti

Začátek akce

6. říjen 2022, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

6. říjen 2022, do 17.00

Pořadatel

Unie Kompas z. s.
577 011 947

Cena

1 600 Kč při platbě do 23. 9., poté 1 800 Kč

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01