Konference Spojme se! aneb Potenciál propojení sociální a školní sféry

28. červen 2021
od 9.00 - Filmový uzel
Konference Spojme se! aneb Potenciál propojení sociální a školní sféry

Konference proběhne dne 28. 6. 2021 od 9:00 do 16 hodin v areálu Filmových ateliérů Zlín a je určena pedagogickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a odborné veřejnosti.  

Cílem konference je propojit sociální a školní oblast, seznámit s činností a potenciálem Sociálně pedagogické poradny a inspirovat se zkušenostmi z praxe.

PROGRAM

Úvodní slovo Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D. radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství

Potenciál propojení sociální a školní sféry, doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., UP CMF Olomouc

Jak najít svůj potenciál a potenciál dětí?, Ing. Marek Pavlík, Ph.D., konzultant, pedagog, lektor, kouč,

Potenciál Sociálně pedagogické poradny, PhDr. Jaroslava Pavlíčková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., koordinátorka odborných aktivit, terénní pracovník SPP

Prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání, Bc. Martina Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

Wellbeing na školách, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání /online/

Zkušenosti z praxe:

Motivace ke zřízení pozice sociálního pracovníka ve škole, Mgr. Petr Opletal, ředitel, ZŠ Jugoslávská, Ostrava – Zábřeh

Sociální pedagog na škole, Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog, ZŠ Přerov,

Závěrečná diskuse

Přihlašování probíhá přes online formulář do 21. 6. 2021. Dotazy směřujte na e-mail: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz nebo na tel.: 731 428 594

Podrobný program naleznete v souboru ke stažení níže.

Konference je realizována v rámci projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II” reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903t a jejím smyslem je zdůraznit potenciál propojování školní a sociální oblasti při práci s prevencí v rámci vytváření rovných příležitostí ve vzdělávání.

 

Podrobnosti

Začátek akce

28. červen 2021, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

28. červen 2021, do 16.00

Pořadatel

Sociálně pedagogická poradna
731 428 594

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Kariérové poradenství, Vzdělávání, pedagogika, Zdravotnictví a sociální péče

Místo konání

Filmový uzel

Filmová 689
Zlín 76001