Konference Spojme se! aneb Potenciál propojení sociální a školní sféry

28. červen 2021
Sociálně pedagogická poradna
Konference Spojme se! aneb Potenciál propojení sociální a školní sféry

Konference proběhne dne 28. 6. 2021 od 9:00 do 16 hodin v areálu Filmových ateliérů Zlín a je určena pedagogickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a odborné veřejnosti.  

Cílem konference je propojit sociální a školní oblast, seznámit s činností a potenciálem Sociálně pedagogické poradny a inspirovat se zkušenostmi z praxe.

PROGRAM

Úvodní slovo Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D. radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství

Potenciál propojení sociální a školní sféry, doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., UP CMF Olomouc

Jak najít svůj potenciál a potenciál dětí?, Ing. Marek Pavlík, Ph.D., konzultant, pedagog, lektor, kouč,

Potenciál Sociálně pedagogické poradny, PhDr. Jaroslava Pavlíčková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., koordinátorka odborných aktivit, terénní pracovník SPP

Prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání, Bc. Martina Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

Wellbeing na školách, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání /online/

Zkušenosti z praxe:

Motivace ke zřízení pozice sociálního pracovníka ve škole, Mgr. Petr Opletal, ředitel, ZŠ Jugoslávská, Ostrava – Zábřeh

Sociální pedagog na škole, Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog, ZŠ Přerov,

Závěrečná diskuse

Přihlašování probíhá přes online formulář do 21. 6. 2021. Dotazy směřujte na e-mail: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz nebo na tel.: 731 428 594

Podrobný program naleznete v souboru ke stažení níže.

Konference je realizována v rámci projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II” reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903t a jejím smyslem je zdůraznit potenciál propojování školní a sociální oblasti při práci s prevencí v rámci vytváření rovných příležitostí ve vzdělávání.

 

Podrobnosti

Začátek akce

28. červen 2021, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

28. červen 2021, do 16.00

Pořadatel

Sociálně pedagogická poradna
731 428 594

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Kariérové poradenství, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Filmový uzel

Filmová 689
Zlín 76001