Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole

Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole

Tento vzdělávací program se soustřeďuje zejména na praktické zkušenosti s nastavením kontrolního systému a konkrétní doporučení pro hospitační činnost od jejich přípravy až po vyhodnocení, a to včetně výstupů pro další řízení pedagogů. Důsledky nedostatků a pochybení ze stran kontrolujících jsou buď jen formální (vytýkané kontrolami ČŠI) nebo se také mohou odrážet v negativních reakcích těch, kteří jsou nesprávně a nevhodně kontrolováni.

Přehledně budou shrnuty legislativní a administrativní požadavky v oblasti kontrolních činností vedoucích pracovníků školy. Součástí jsou různé videoukázky z výcviku v posuzování kvality vzdělávání.

Program je určen pro ředitele a jejich zástupce v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, pro vedoucí pracovníky školských zařízení.

Náplň programu:

Jak nastavit systém kontrolní činnosti

 • plán a oblasti kontrolní činnosti
 • zaměření ČŠI při kontrole v pedagogické oblasti
 • výkon a organizace kontrolní činnosti
 • vyhodnocení a přenos výsledků z kontrolní činnosti

Jak efektivně provádět kontrolu v pedagogické oblasti – hospitační činnost

 • význam hospitace jako nástroje kontroly a vedení pedagogů
 • fáze, formy, zásady hospitační činnosti
 • kritéria pro výkon hospitační činnosti
 • hospitační záznam
 • nácvik provádění hospitace na videoukázce vyučovací hodiny
 • příprava a rozbor vzdělávacího celku po hospitaci
 • vyhodnocení a přenos výsledků z hospitační činnosti k řízení pedagogů

Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka – zkušený a uznávaný lektor s praxí ředitele školy, školního inspektora, ředitele odboru metodiky ČŠI, ústředního školního inspektora a lektora různých forem vzdělávání školského managementu.

Podrobnosti

Začátek akce

27. duben 2023, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

27. duben 2023, do 17.30

Pořadatel

Vzdělávací agentura KPS
737 621 154

Cena

1300 Kč

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Akce se koná online
Akce se koná online