Letní seminář pro učitele/učitelky německého jazyka v Drážďanech

Letní seminář pro učitele/učitelky německého jazyka v Drážďanech

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu a Zemským úřadem pro školství a vzdělávání pořádají v termínu od 22. července do 2. srpna 2024 seminář pro učitele/učitelky německého jazyka v Drážďanech (SRN, spolková země Sasko) v prostorách vzdělávacího centra Handwerkskammer Dresden.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v ČR. Seminář se zaměřuje na různé aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka, aktuální témata
ve vyučování a na reálie školského systému a výuky v Sasku. Součástí programu jsou také exkurze a vycházky. Podrobnosti o náplni letošním ročníku semináře jsou k dispozici v aktuálním programu.

Pro účastníky semináře je zajištěna cesta, účast, ubytování a stravování zdarma. Pobytové náklady budou hrazeny z prostředků Státního ministerstva kultu Svobodného státu Sasko, cestovní náklady uhradí MŠMT. Společná cesta účastníků vlakem z Prahy do místa akce a zpět bude organizována Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Podání přihlášky

Přihlášky přijímá DZS, Akademická informační agentura do 21. dubna 2024. Pro přihlášení na seminář musí uchazeč v uvedeném termínu splnit dva kroky:

1. zaregistrovat se přes online formulář, ve kterém uvedete požadované osobní údaje a informace o předchozích vzdělávacích pobytech v SRN;

2. zaslat e-mailem požadované dokumenty:
motivační dopis v němčině zdůvodňující zájem o účast (rozsah cca 1 A4),
profesní CV v němčině (strukturované),
potvrzení k přihlášce (v souborech ke stažení) – je požadováno na uvedeném formuláři; musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče a podpisem a razítkem ředitele školy.

Všechny dokumenty je třeba zaslat naskenované v PDF e-mailem na e-podatelna@dzs.cz. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel. Výběrové řízení proběhne do konce dubna 2024, výsledky výběrového řízení následně oznámí AIA všem uchazečům e-mailem.

Kontaktní osoba: Tereza Habáňová, e-mail: aia@dzs.cz, tel.: 778 116 058

Podrobnosti

Začátek akce

22. červenec 2024, od 10.00

Konec akce

2. srpen 2024, do 16.00

Pořadatel

MŠMT ČR a Dům zahraniční spolupráce
778 116 058

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Cizí jazyky

Místo konání

Vzdělávací centrum Handwerkskammer Dresden

Am Lagerpl. 7
Dresden 01099