Mezinárodní online seminář pro učitelky/učitele německého jazyka

17. srpen 2021
Dům zahraniční spolupráce
Mezinárodní online seminář pro učitelky/učitele německého jazyka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko nabízí učitelkám a učitelům německého jazyka účast na mezinárodním online semináři Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneichenu v termínu od 17. 8. do 27. 8. 2021.

Online seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na gymnáziích v České republice.

Mezinárodní online seminář je pořádán v rámci dalšího vzdělávání učitelů německého jazyka Saskou akademií pro další vzdělávání učitelů (Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung). Seminář bude zaměřen na různé aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

  1. Vyplnění registračního formuláře, ve kterém uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže ve Spolkové republice Německo.
  2. Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:
  • motivační dopis v německém jazyce se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4),
  • profesní životopis v německém jazyce – strukturovaný,
  • potvrzení včetně doporučení ředitele školy,
  • vyplněný formulář týkající se zájmu o konkrétní téma (je nutné si zvolit minimálně jednu aktivitu v rámci dne).

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 9. 7. 2021 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce
Mgr. Eva Šimková
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Výběrové řízení proběhne do 14. 7. 2021 a o jeho výsledku budou uchazečky a uchazeči informovány/informováni e-mailem.

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Šimková,
e-mail: eva.simkova@dzs.cz nebo aia@dzs.cz,
tel.: 221 850 507

Podrobnosti

Začátek akce

17. srpen 2021, od 15.15 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

27. červenec 2021, do 18.30

Pořadatel

Dům zahraniční spolupráce
221 850 507

Cena

Zdarma, online

Kapacita

Zaměření

Cizí jazyky

Místo konání

Dům zahraniční spolupráce, online

Na Poříčí 1035/4
Praha 1 110 00