Nenásilná komunikace v hodinách českého jazyka a literatury pro SŠ

2. červen 2021
Střední odborná škola Luhačovice - online
Nenásilná komunikace v hodinách českého jazyka a literatury pro SŠ

Seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti: Moderní didaktika českého jazyka a literatury. Cílem workshopu je zážitkovou formou seznámit účastníky s konkrétním možným propojením výuky českého jazyka (ve všech jeho složkách, tedy celostně) s konceptem nenásilné komunikace (jež do celostního pojetí tímto zahrnujeme). Workshop se koná online dne 2. 6. 2021. Přihlášky do 19. 5. 2021.

ANOTACE

Cílem workshopů je zážitkovou formou seznámit účastníky s konkrétním možným propojením výuky českého jazyka (ve všech jeho složkách, tedy celostně) s konceptem nenásilné komunikace (jež do celostního pojetí tímto zahrnujeme). Účastníci se naučí na konkrétním textu rozpoznávat potenciální emoce a potřeby konkrétních literárních postav v konkrétních situacích. Účastníci si vyzkouší, jak své žáky naučit formulovat prosbu (na základě pojmenování pocitů a potřeb) a vytvoří si jasnou představu o tom, jakými postupnými kroky obohatit o prvky nenásilné komunikace svou výuku českého jazyka a literatury.

Závěr workshopu bude věnován tématu, jak uchopit a hodnotit klíčové kompetence žáků, zejm. sociální a personální.

LEKTOR: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

HARMONOGRAM

od 12:45                 možnost přihlášení do on-line místnosti

13:00 – 14:30          1. část: Diferenční a inferenční/pragmatické přístupy k jazyku + nenásilná komunikace.

14:30 – 14:45          přestávka

14:45 – 17:00          2. část: Propojení všech složek českého jazyka s nenásilnou komunikací (na konkrétním příkladu, zážitkovou formou).

17:00 – 19:00          3. část: Jak uchopit a hodnotit klíčové kompetence žáků. Diskuze, odpovědi na otázky.

Účastnický poplatek se nehradí.

Uzávěrka přihlášek 19. května. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi a odkazem k připojení. Po předchozích zkušenostech prosíme o zařazení adresy ikap.cg@gmail.com do Vašeho e-mailového adresáře, aby se k Vám všechny potřebné informace v pořádku dostaly.

Seminář proběhne v online prostředí prostřednictvím platformy MS Teams.

KONTAKTY

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., odborná garantka, Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, mobil: + 420 603 97 27 79, mail: ikap.cg@gmail.com

Mgr. Kateřina Chludová, odborná řešitelka, Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, mobil: + 420 775 071 584, mail: ikap.cg@gmail.com

 

Workshop je pořádán v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

Podrobnosti

Začátek akce

2. červen 2021, od 12.45 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

2. červen 2021, do 19.00

Pořadatel

Střední odborná škola Luhačovice - online
603 972 779

Cena

zdarma

Kapacita

Místo konání

Střední odborná škola Luhačovice

Masarykova 101
Luhačovice 763 26