On-line Kavárna Inspirace 2023 na téma well-beingu ve školách

25. duben 2023
Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning
On-line Kavárna Inspirace 2023 na téma well-beingu ve školách

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání v aplikaci Teams.

Tématem letošního roku je Inovace a vzdělávání s podtitulem Buďme kreativní s eTwinningem. V jeho rámci se zaměříme na oblast duševní a emocionální pohody ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp (evropský rámec pro klíčové kompetence osobnostní, sociální a kompetence k učení).

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti:
1) Well-being žáka
2) Well-being učitele
3) Well-being pro školu

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy
a pojďte společně diskutovat o „well-beingu ve škole“.

Začínáme v úterý 28. března 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 25. dubna a 30. května 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý.

Hlavní téma „Well-being“

Kde? moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams

Kdy? březen – květen 2023

Jak? diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning

Pro koho? pro všechny eTwinnery a zájemce o téma well-being ve školách

Jakou formou? synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace

Registrace je platná pro všechna setkání.

Podrobnosti

Začátek akce

25. duben 2023, od 19.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

25. duben 2023, do 20.30

Pořadatel

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Wellbeing

Místo konání

online setkání v aplikaci Teams