One Note ve výuce

30. prosinec 2020
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.
One Note ve výuce

Akreditovaný kurz pro pedagožky a pedagogy všech typů škol. Naučíte se využívat konkrétní programy a aplikace vhodné pro každodenní práci pedagoga v prostředí Office 365. Nově též možnost webináře.

Kurz je zaměřen jak na obecnější principy využití Office 365, tak na využití konkrétních programů a aplikací vhodných pro každodenní práci pedagoga v prostředí Office 365. Účastník se seznámí s technickými možnostmi nasazení Office 365 a s jeho zapojením do školní infrastruktury, s využitím aplikací pro výuku a s nástroji pro tvorbou materiálů.

Absolvent vzdělávacího programu:

  • se naučí začlenit prostředí OneNote do školního prostředí a využívat ho jako vyučovací prostředek; se naučí tvořit kvízy a testy a distribuovat je dále do poznámkového bloku OneNote;
  • se naučí vkládat text a materiály do svého poznámkového bloku (samozřejmě s veškerým formátováním);
  • zvládne vkládat grafiku, videa a materiály všeho druhu (např. videopoznámky či zvukových záznamů, vložení aktivního obsahu přímo z webu) do poznámkových bloků předmětů
  • bude využívat OneNote, např. v projektové týmové činnosti ve školním prostředí nebo ve výukových hodinách;
  • bude vytvářet odkazy na jednotlivé stránky poznámkového bloku předmětu.

Rozsah hodin:  8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Kategorie kurzu: ICT kurz, prezenční forma nebo webinář

Výstupní doklad: Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Akreditace č. j. MŠMT 8805/2019-1-425

Na webových stránkách školy naleznete další informace a video ke kurzu.

V případě zájmu škola vyplní poptávkový formulář na stránkách školy. Termín bude sjednán individuálně.

Podrobnosti

Začátek akce

30. prosinec 2020, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

30. prosinec 2020, do 16.00

Pořadatel

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.
577 210 227

Cena

1 800 Kč pro jednotlivce

Kapacita

Zaměření

Informační technologie

Místo konání

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., odloučené pracoviště Zlín

nám. T.G. Masaryka 2433
Zlín 76001