One Note ve výuce

30. prosinec 2020
od 8.00 - Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., odloučené pracoviště Zlín
One Note ve výuce

Akreditovaný kurz pro pedagožky a pedagogy všech typů škol. Naučíte se využívat konkrétní programy a aplikace vhodné pro každodenní práci pedagoga v prostředí Office 365.

Kurz je zaměřen jak na obecnější principy využití Office 365, tak na využití konkrétních programů a aplikací vhodných pro každodenní práci pedagoga v prostředí Office 365. Účastník se seznámí s technickými možnostmi nasazení Office 365 a s jeho zapojením do školní infrastruktury, s využitím aplikací pro výuku a s nástroji pro tvorbou materiálů.

Absolvent vzdělávacího programu:

  • se naučí začlenit prostředí OneNote do školního prostředí a využívat ho jako vyučovací prostředek; se naučí tvořit kvízy a testy a distribuovat je dále do poznámkového bloku OneNote;
  • se naučí vkládat text a materiály do svého poznámkového bloku (samozřejmě s veškerým formátováním);
  • zvládne vkládat grafiku, videa a materiály všeho druhu (např. videopoznámky či zvukových záznamů, vložení aktivního obsahu přímo z webu) do poznámkových bloků předmětů
  • bude využívat OneNote, např. v projektové týmové činnosti ve školním prostředí nebo ve výukových hodinách;
  • bude vytvářet odkazy na jednotlivé stránky poznámkového bloku předmětu.

Rozsah hodin:  8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Kategorie kurzu: ICT kurz, prezenční forma

Výstupní doklad: Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Akreditace č. j. MŠMT 8805/2019-1-425

Na webových stránkách školy naleznete další informace a video ke kurzu.

V případě zájmu škola vyplní poptávkový formulář na stránkách školy. Termín bude sjednán individuálně.

Podrobnosti

Začátek akce

30. prosinec 2020, od 8.00

Konec akce

30. prosinec 2020, do 16.00

Pořadatel

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.
577 210 227

Cena

1 800 Kč pro jednotlivce

Kapacita

Zaměření

Informační technologie

Místo konání

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., odloučené pracoviště Zlín

nám. T.G. Masaryka 2433
Zlín 76001