Online regionální konference pro Zlínský kraj: podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe

11. listopad 2021
Agentura pro sociální začleňování - online
Online regionální konference pro Zlínský kraj: podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe

Cílem konference je sdílet přístupy a příklady dobré praxe inkluzivního vzdělávání a přinést odborné poznatky a východiska k tématu, jež propojuje vzdělávání a problematiku sociálního vyloučení. Účastníkům představíme stav sociálního vyloučení v kraji a jeho vliv na vzdělávací úspěšnost žáků. Jednotlivé příspěvky se zaměří na oblast podpory žáků se sociálním znevýhodněním a na možnosti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Konference chce napomoci propojovat jednotlivé aktéry ve vzdělávání v kraji i napříč republikou a je určena zejména pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, pedagogy, zástupce zřizovatelů škol i pro rodiče a širší veřejnost.

Konference se koná dne 11. 11. 2021 od 9:00 do 16:30 h.

PROGRAM

08:30 – 09:00 – Registrace účastníků

09:00 – 09:20 – Zahájení a úvodní slovo  a vedoucího RCV  – PhDr. David Beňák, Ph.D. ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR, Mgr. Jan Mochťák, vedoucí oddělení regionální centrum Východ, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

09:20 – 10:00 – Rozsah sociálního vyloučení ve Zlínském kraji s důrazem na míru předčasných ochodů ze vzdělávání – Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

10:00 – 10:50 – Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v praxi ombudsmana  – Mgr. David Janků, Kancelář Veřejného ochránce práv

10:50 – 11:00 – Přestávka

11:00 – 11:50 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

11:50 – 12:00 – Shrnut dopolední části, diskuze

12:00 – 13:00 – Přestávka

13:00 – 13:40 – Skrytá tvář inkluze: diferenciace výuky – Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

13:40 – 14:10 – Jak na špatný prospěch a riziko předčasného opuštění školy – příklady dobré praxe – Bc. Martina Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

14:10 – 14:20 – Přestávka

14:20 – 15:00 – Podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy – PhDr. Jaroslava Pavlíčková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

15:00 – 15:40 – Využití šachů k podpoře rovných příležitosti ve vzdělávání – Ing. Ludmila Hložková, Mgr. Markéta Hrozová, Ph. D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

15:40 – 16:30 – Závěrečné shrnutí, diskuze a evaluace

Pro přihlášení na konferenci využijte registrační formulář na stránkách Agentury pro sociální začleňování, a to do 8. 11. 2021. Adresa pro připojení ke konferenci vám bude zaslána po uzávěrce registrací.

 

Podrobnosti

Začátek akce

11. listopad 2021, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

11. listopad 2021, do 16.30

Pořadatel

Agentura pro sociální začleňování - online
720 980 022

Cena

zdarma

Kapacita

Místo konání

Agentura pro sociální začleňování - online

Staroměstské náměstí 6
Praha 110 15