Pedagogický leadership v ČR

20. leden 2023
Mgr. Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
Pedagogický leadership v ČR

V čem je pedagogický leadership ve vzdělávání zásadní? Jakým způsobem jsou čeští ředitelé v pedagogickém leadershipu vzděláváni a rozvíjeni? A jaké jsou příklady dobré praxe ze zahraničí a tuzemska? Těmito tématy se bude zabývat odborná konference určená vedení škol a široké pedagogické veřejnosti. Uskuteční se 20. 1. 2023 v Praze.

Ředitel je klíčový aktér ve fungování školy a může svými rozhodnutími zásadně ovlivnit vzdělávání žáků. V České republice je postavení ředitele oproti jiným evropským zemím ještě významnější vzhledem k vysoké decentralizaci českého vzdělávacího systému.  Zahraniční výzkumy a přístupy ukazují, že efektivní vedení školy, které udržuje výuku a učení v centru veškerého rozhodování s cílem zlepšovat učení všech dětí a žáků ve škole, je úzce spojeno s pedagogickým leadershipem. Posilování role ředitele jako pedagogického lídra je proto jedním z cílů vzdělávací politiky ČR.

Datum: 20. ledna, 9 – 14 hod
Místo: Poslanecká Sněmovna, Sněmovní 4/176
Registrace: https://bit.do/pedagogicky-leadership-v-cr-2023

PROGRAM

9:00  Inovace ve vzdělávání budoucích ředitelů škol a pedagogický leadership

 • PhDr. Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu
 • Mgr. et Mgr. Karel Gargulák, Výzkumník PAQ Research
 • Mgr. Petr Hopfinger, Učitel naživo

10:30  Pedagogický leadership a příklady dobré praxe u nás

 • Mgr. Daniela Pořízková, Národní pedagogický institut
 • Mgr. Sehnal Jiří, DiS., ředitel ZŠ Svitavy T. G. Masaryka
 • Alexis Katakalidis, Msc., učitel a vzdělavatel budoucích učitelů
 • Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ Kořenského, Praha 5

12:00 Leadership pipeline – kariérní rozvoj pedagogických lídrů a jejich podpora ze strany zřizovatele

 • Mgr. Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
 • Mgr. Bc. Martina Běťáková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu hl. m. Prahy

Moderátorka akce: Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy ve společnosti Wolters Kluwer ČR

Přizvaní hosté:

 • poslanci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky
 • senátoři výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Parlamentu České republiky
 • zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • zástupci Národního pedagogického institutu ČR
 • zástupci Asociace ředitelů základních škol České republiky
 • zástupci Asociace ředitelů gymnázií České republiky
 • zástupci neziskové organizace Učitel naživo
 • zástupci Učitelské platformy
 • radní pro školství pražských městských částí

Podrobnosti

Začátek akce

20. leden 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. leden 2023, do 14.00

Pořadatel

Mgr. Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
257 000 590

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Poslanecká Sněmovna

Sněmovní 4/176
Praha 11826