Prakticky zaměřený seminář pro asistenty pedagoga – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

11. leden 2022
Krajská pedagogicko-psychologická poradna
Prakticky zaměřený seminář pro asistenty pedagoga – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

Diskuze, práce s modelovými případy, situacemi, příklady možných intervencí při zvládání motorického neklidu, emočních reakcí, podpoře pozornosti, nácvik samostatnosti, úprava učebních materiálů, využití pomůcek, míra kompenzace obtíží při práci v hodině a při ověřování znalostí, podpora ve zvládání sociálních interakcí a zapojení do třídního kolektivu apod.

Obsah semináře:

  • Základní projevy ADHD a jejich vliv na chování a prožívání dětí
  • Možnosti ovlivnění projevů ADHD pomocí výchovného vedení
  • Podpůrná opatření využívaná při vzdělávání dětí s ADHD
  • Role asistenta ve vztahu k dítěti, učiteli, ostatním spolužákům a rodičům

Lektor: Mgr. Iva Kytlicová

Přihlášky do 30. 9. 2021 na e-mail: machackova@vm-style.cz 

 

Podrobnosti

Začátek akce

11. leden 2022, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

11. leden 2022, do 17.00

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna
731 180 199

Cena

zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01