Prakticky zaměřený seminář pro asistenty pedagoga – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

24. květen 2023
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Prakticky zaměřený seminář pro asistenty pedagoga – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Obsah semináře:

  • Základní projevy ADHD a jejich vliv na chování a prožívání dětí
  • Možnosti ovlivnění projevů ADHD pomocí výchovného vedení
  • Podpůrná opatření využívaná při vzdělávání dětí s ADHD
  • Role asistenta ve vztahu k dítěti, učiteli, ostatním spolužákům a rodičům

Termíny: 8. 3. 2023, 24. 5. 2023
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Kroměříž
Lektor: Mgr. Iva Kytlicová
Přihlášky zasílejte na e-mail: machackova@vm-style.cz 

Podrobnosti

Začátek akce

24. květen 2023, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

24. květen 2023, do 17.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

Jánská 197
Kroměříž 767 01