Právní vědomí vychovatelů školních družin a pedagogů volného času

Právní vědomí vychovatelů školních družin a pedagogů volného času

Vzdělávacím cílem je zvýšit úroveň právního vědomí pedagogů v oblasti zájmového vzdělávání, a to z úhlu pohledu různých oblastí práva (školské právní předpisy, pracovní, občanské a trestní právo, zpracování osobních údajů). Součástí je předepsaná dokumentace školní družiny, školního klubu v souladu s platnou školskou legislativou.

Určeno vychovatelům školních družin, školních klubů, pedagogům volného času ze školských zařízení zájmového vzdělávání.

Obsah

  • Úprava zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu stanovená školským zákonem a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Vedení pedagogické dokumentace (zejména ŠVP, vnitřní řád, přihlašování k zájmovému vzdělávání).
  • Spolupráce se zákonnými zástupci účastníků školní družiny a školního klubu, účastníků zájmového vzdělávání ve školském zařízení a to zejména v souvislosti s řešením nesouladu rodičů a vyzvedáváním ze školní družiny apod..
  • Práva a povinnosti vychovatelů školní družiny, školního klubu, pedagogů volného času podle školského zákona.
  • Základní informace o odpovědnosti za škodu, která vznikla účastníkovi školní družiny nebo školního klubu, a odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem školní družiny nebo školního klubu.
  • Základní informace o trestní odpovědnosti vychovatelů školní družiny, školního klubu, pedagogů volného času.
  • GDPR a činnost školní družiny, školního klubu, střediska volného času. Související dokumentace (zejména souhlas se zpracováním osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování, informace dle čl. 13 GDPR).
  • Dotazy, diskuse, výměna zkušeností.

Lektorka: PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. – zkušená a uznávaná lektorka, odborník na problematiku školské a pracovněprávní legislativy

 I.   část:  úterý 2. května 2023
II.  část:   úterý 9. května 2023

Podrobnosti

Začátek akce

2. květen 2023, od 8.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

2. květen 2023, do 11.30

Pořadatel

Vzdělávací agentura KPS
737 621 154

Cena

1 250 Kč

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Akce se koná online
Akce se koná online