Prevence předčasných odchodů ze škol

21. duben 2022
Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Prevence předčasných odchodů ze škol

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje pořádá dne 21. 4. 2022 vzdělávání na téma prevence předčasných odchodů ze škol. Akce je určena pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům, metodikům prevence, a vedoucím pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ a zástupcům z řad odborné veřejnosti. Uskuteční se ve Zlíně. Přihlášky do 20. 4. 2022 nebo do naplnění kapacity.

Podle posledního zjištění Eurostatu nemělo v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rizika spojená s předčasným odchodem ze školy jsou závažná: mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech a jejich další kariérní postup je nepravděpodobný. Nedostatečná kvalifikace může vést k nízké kvalitě života, kriminalitě či užívání drog. Pro státní rozpočet představují lidé bez vzdělání velkou zátěž. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

Vzdělávací dny na sebe navazují, doporučujeme proto absolvovat vzdělávání v celém časovém rozsahu 7 hodin, příp. zajistit účast náhradníka ze školy. Vzdělávání předchází implementaci opatření do systému poradenství na školách Zlínského kraje.

Datum a čas konání: 21. 4. 2022 9:00 – 12:30 h

Místo konání: Interhotel Moskva, nám. Práce 2512, Zlín, salonek ve 3. poschodí

Lektorka: Vladimíra Šmídková, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín

Program
1. Teorie vysvětlující předčasné odchody ze vzdělávání – nároky vývojového období, vzdělávací strategie a systém.
2. Systémový přístup k předčasným odchodům ze vzdělávání – promítající se vlivy a proměnné, fáze procesu.
3. Nástroje k řešení problémů žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání – komplexnost přístupu, interdisciplinární spolupráce.

V případě zájmu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na odkaze ZDE. Vyplněním elektronické přihlášky se závazně přihlašujete a potvrzujete seznámení se s Informacemi o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávání (subjektu údajů) – připojeno níže.

V případě dalších dotazů kontaktujte Martu Müllerovou, Centrum kariérového poradenství, na e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz, nebo na tel: 577 043 747.

Uzávěrka přihlášek proběhne 20. 4. 2022 nebo po naplnění kapacity. Po uzávěrce přihlášek obdržíte další informace ke vzdělávání.

Účast na vzdělávání je bezplatná, financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnosti

Začátek akce

21. duben 2022, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

21. duben 2022, do 12.30

Pořadatel

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
577 043 747

Cena

zdarma

Kapacita

20

Zaměření

Kariérové poradenství, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Interhotel Moskva Zlín

náměstí Práce 2512
Zlín 76001