Příprava občanů k obraně státu

14. prosinec 2022
Krajské vojenské velitelství Zlín
Příprava občanů k obraně státu

Příprava občanů k obraně státu je nedílnou součástí plánování obrany. V míru je realizována prostřednictvím vzdělávání na základních a středních školách, dále cestou dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti a dalšími aktivitami ve prospěch brannosti. Za stavu ohrožení státu a válečného stavu je příprava občanů povinná s výjimkou osob zapojených do plnění obranných úkolů.

Cílem přípravy občanů k obraně státu je zvýšit míru jejich teoretické i praktické připravenosti, podporovat jejich fyzickou zdatnost a psychickou odolnost a tím zvyšovat také odolnost celé společnosti. Díky tomu budou mít občané ČR znalosti, dovednosti a návyky využitelné ke snižování ztrát na lidských životech a snižování škod na majetku při obraně státu či v případě mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru.

Přípravou občanů k obraně státu se zabývá zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Zákon definuje přípravu občanů k obraně státu jako činnost, která zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu“. Je prováděna metodou vzdělávání na základních a středních školách, případně jinou vzdělávací činností uznanou státem. Tato činnost je realizována prvky vzdělávací soustavy, tedy školami, školskými a dalšími vzdělávacími zařízeními. Dále se mohou na přípravě podílet také občanská sdružení, náboženské společnosti a další subjekty stanovené zákonem.

Gestorem přípravy občanů k obraně státu je Ministerstvo obrany ČR. Roli koordinátora na teritoriu Zlínského kraje zabezpečuje Krajské vojenské velitelství Zlín.

Ve prospěch podpory pedagogů a jejich odborné připravenosti organizuje a provádí Krajské vojenské velitelství Zlín akreditovaná školení k problematice přípravy občanů k obraně státu. Školení jsou realizována v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastnici školení jsou seznámeni s podstatou přípravy občanů k obraně státu, právním prostředím a se stěžejními tématy, která byla zařazena do rámcových vzdělávacích programů.

Školení organizovaná KVV Zlín jsou zdarma, učitelé, potažmo školy nehradí žádný účastnický poplatek. Přihláška ke školení není spjata s územní příslušností dle místa trvalého pobytu či výkonu zaměstnání. Pedagogové si mohou na základě svých potřeb vybrat, kde školení absolvují. Dle potřeby a zájmu se učitelé mohou školení zúčastnit i vícekrát. Školení jsou realizována minimálně 4x ročně. Bližší informace a termíny školení naleznete na www.kvv-zlin.army.cz.

Délka školení je stanovena na 4 hodiny. V úvodu jsou učitelé seznámeni s prezentací popisující vznik, legislativní ukotvení přípravy občanů k obraně státu a nástroje k jejímu provádění. Dále jsou učitelé seznámeni s tématy: obrana státu, bezpečnostní prostředí, zapojení České republiky do mezinárodních organizací, bezpečnostní systém České republiky, krizové stavy, poslání Armády České republiky, humanitární mise a vojenské operace v zahraničí, vojenská činná služba, záloha ozbrojených sil, branná povinnost.

Po absolvování školení obdrží jeho účastníci osvědčení. Současně získají brožovanou publikaci „Příprava občanů k obraně státu, příručka pro učitele základních a středních škol“. Pomůcka svým obsahem kopíruje témata prezentace školení a obsahuje množství informací, které mohou pedagogové využít v rámci své další praxe.

V případě zájmu o školení zasílejte své přihlášky na adresu cechovap1@army.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

14. prosinec 2022, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

14. prosinec 2022, do 13.00

Pořadatel

Krajské vojenské velitelství Zlín
724 071 157

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajské vojenské velitelství Zlín (bývalá budova CENTROPROJEKT)

Štefánikova 167
Zlín 760 30