První zdravotnická a psychologická pomoc u dětí se SVP při mimořádných událostech

18. říjen 2022
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
První zdravotnická a psychologická pomoc u dětí se SVP při mimořádných událostech

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Lektor: Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová, Jiří Pančocha DiS.
Termíny: 26.09.2022, 27.09.2022, 18.10.2022, 20.10.2022, 08.11.2022, 09.11.2022, 08.12.2022, 25.01.2023
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Zlín nebo ve Vaší škole
Určeno: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ

Obsah semináře:

V dětských kolektivech a zvláště u dětí se SVP se dají očekávat mimořádné situace v souvislosti s úrazy, nebo zdravotními obtížemi (např. epilepsie, diabetes, alergie apod.). Seminář si klade za cíl proškolení pedagogických pracovníků v poskytování první zdravotnické a psychologické pomoci při těchto událostech. Náplní semináře bude teoretická příprava s praktickým nácvikem život zachraňujících a ošetřujících úkonů, včetně psychologické podpory v akutním stresu.

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail machackova@vm-style.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

18. říjen 2022, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

18. říjen 2022, do 17.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

15

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín (nebo ve Vaší škole)

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01