Rétorika a hlasová výchova pro pedagogy

20. listopad 2023
David Vaculík
Rétorika a hlasová výchova pro pedagogy

Není žádný důvod, proč by měli pedagogové přijmout hlasové problémy jako nevyhnutelnou součást povolání. Hlas je základním nástrojem komunikace pedagogů. Jejich schopnost vyjadřovat se hlasem má zásadní vliv na efektivitu výuky a interakci s žáky.

Nesprávná hlasová technika, nadměrný fonační tlak na hlasivky, křik, mluvení v nevhodné hlasové poloze, nadměrná hlasová zátěž a především nedostatečná, v mnoha případech zcela chybějící hlasová hygiena, jsou rizikové faktory, které ohrožují všechny skupiny pedagogů.

Náležité vzdělání a osvojení si základních technik řeči, by mělo být součástí každého studia tak, aby pedagog byl schopen postarat se nejenom o svůj hlas, ale také vést odpovídajícím způsobem k užívaní hlasu a péči o něj své žáky. Stejně jako na hlasovou techniku, by měli pedagogové dbát i na formální stránku svého řečového projevu.

Jmenuji se David Vaculík, jsem profesionální herec, moderátor a lektor. Nabízím vzdělávací a zážitkový seminář Rétorika a hlasová výchova pro pedagogy.

V mém semináři se nejprve s pedagogy zaměříme na to nejpalčivější, tedy na práci s hlasem, hlasovou hygienu a správné užívaní českého jazyka. V druhé části potom probereme témata dotýkající se řečnických a prezentačních dovedností. Časová dotace je 5 hodin.

Probíraná témata:

  • Kontrolované dýchání
  • Práce s hlasem
  • Hlasová hygiena
  • Aktivní oční kontakt
  • Sebejisté vystupování
  • Kontrolovaná gestikulace
  • Ortoepie – správná výslovnost
  • Práce s trémou
  • Paměť
  • Pohotové reakce 

Přihlášení je možné do 13. 11. na níže uvedeném e-mailu. Seminář lze uspořádat také ve vaší škole pro celý pedagogický sbor. Seminář lze uhradit prostřednictvím šablon.

Reference

“Po semináři dělám každé ráno hlasovou rozcvičku. Seminář se mi moc líbil a pan Vaculík byl po celou dobu tím správným příkladem rétora.” Marcela Kubátová Košařová 1,ZŠ Holešov

“Výborně zpracovaný teoretický základ semináře, poutavý a srozumitelný výklad i obsah, ukázky, rady i zkušenosti profesionála, využití v praxi. Vřele doporučuji”. Světlana Dvořáková 1,ZŠ Holešov

Seminář Rétorika a hlasová výchova srdečně doporučuji. Byl přínosný do praxe pro nás pedagogy, kdy probíhala hlasová cvičení a zároveň se nám dostalo rad: jak se stát “výborným řečníkem”, ať už v roli pedagog versus rodič nebo při moderování různých akcí.

“Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí i po teoretické stránce ze strany hlasivek a péče o ně. Čas zde strávený neuvěřitelně rychle utekl a já se těším na další pokračování semináře “rétorika II.”. ( je to výzva :-)) Pan Vaculík  vedl po celou dobu seminář se znalostí daného tématu, navíc v pozitivním, pohodovém a usměvavém duchu. Díky za takového lektora i tento seminář.” Jana Esenderová ZŠ Polešovice

Podrobnosti

Začátek akce

20. listopad 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. listopad 2023, do 14.00

Pořadatel

David Vaculík

Cena

1 300 kč/osoba

Kapacita

minimální počet 10 osob

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Místo konání bude určeno dle počtu přihlášených.