Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí v MŠ

Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí v MŠ

Hlavním cílem programu je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání, které jsou předpokladem ke zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Dalším cílem je seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice, rozšířit jejich kompetence a zároveň je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.

Určeno učitelům mateřských škol, asistentům pedagoga, učitelům přípravných tříd ZŠ.

Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru

  • získávání prostorových představ, pravolevá orientace
  • osvojení pojmů souvisejících s uspořádáním prostoru (nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední)

Vnímání času, časové posloupnosti

  • vnímaní souvislosti dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů

Rozvoj posloupnosti

  • řady, pochopení a práce s pojmy (první, poslední, hned druhý)

Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině

  • tvoření a porovnávání množin s názorem

Třídění

  • společné charakteristiky předmětů a vytváření dovednosti třídit

Názorná představa o čísle

Diskuze a výměna zkušeností

Lektorka: Mgr. Lenka Bínová – oblíbená a zkušená lektorka, speciální pedagog

Podrobnosti

Začátek akce

24. duben 2023, od 11.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

24. duben 2023, do 18.00

Pořadatel

Vzdělávací agentura KPS
737 621 154

Cena

1450,- Kč včetně doprovodného materiálu

Kapacita

Zaměření

Předškolní vzdělávání

Místo konání

Akce se koná online
Akce se koná online