Seminář pro učitele/učitelky německého jazyka v Míšni

7. srpen 2023
Dům zahraniční spolupráce
Seminář pro učitele/učitelky německého jazyka v Míšni

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko nabízí učitelům a učitelkám německého jazyka účast na mezinárodním semináři Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni/Siebeneichenu v termínu od 7. 8. do 18. 8. 2023.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice. Mezinárodní seminář je pořádán v rámci dalšího vzdělávání učitelů německého jazyka Saskou akademií pro další vzdělávání učitelů (Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung). Seminář bude zaměřen na různé aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka.

Náklady na pobyt (ubytování a stravování, kurzovné) a cestovní náklady jsou hrazeny z prostředků MŠMT a Státního ministerstva kultu Svobodného státu Sasko. Společná cesta účastníků bude organizována Domem zahraniční spolupráce.

Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

1. Elektronickou registraci, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže ve Spolkové republice Německo.
2. Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:
a) motivační dopis v německém jazyce se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4),
b) profesní životopis v německém jazyce – strukturovaný,
c) potvrzení k přihlášce včetně doporučení ředitele školy.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést do 31. 1. 2023 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce
Tereza Habáňová
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.
Výběrové řízení proběhne do konce února 2023 a o jeho výsledku budou uchazeči/uchazečky informováni/informovány e-mailem.

Kontaktní osoba:
Tereza Habáňová, e-mail: tereza.habanova@dzs.cz nebo na aia@dzs.cz, tel.: 778 116 058

Podrobnosti

Začátek akce

7. srpen 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

18. srpen 2023, do 16.00

Pořadatel

Dům zahraniční spolupráce
778 116 058

Cena

Náklady na pobyt a cestovní náklady jsou hrazeny z prostředků MŠMT

Kapacita

Zaměření

Cizí jazyky

Místo konání

Fortbildungs- und Tagungszentrum Schloss Siebeneichen

Siebeneichener Schloßberg 2
Meißen 01662