Setkání Sborovny: sekce Asistenti pedagoga

11. říjen 2021
Zlínský kraj
Setkání Sborovny: sekce Asistenti pedagoga

Dne 11. října 2021 od 14 hodin proběhne setkání sekce Asistenti pedagoga v rámci platformy Sborovna. Setkání je určeno nejen asistentům pedagoga, ale i dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků mateřských škol a základních škol (1. a 2. třída) vzdělávajících děti s autismem.

PROGRAM SETKÁNÍ:

Strukturované učení je strategie vytvořena pro děti a žáky s autismem a dalšími vývojovými poruchami a komunikačními handicapy. Strukturování výuky je jednou z možností, jak efektivně s těmito dětmi pracovat. Její využití a aplikace ve vzdělávání má za cíl eliminovat či snížit deficity, které se projevují malou schopností organizovat, rozumět instrukcím a zvládat aktivity tak, jako ostatní vrstevníci.

Pedagogové vzdělávající děti s autismem se často ptají, co je to vlastně strukturované učení, jak mají postupovat při řešení určitých situací, problémového chování, zda je možné začlenit dítě s PAS do třídního kolektivu a jak u těchto dětí rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
Při setkání budou poskytnuty základní informace k těmto otázkám formou prezentace založené na bohatém obrazovém materiálu. Nedílnou součástí bude diskuze a dotazy účastníků Sborovny.

Kapacita účasti na setkání je 15 osob.
Účastnický poplatek se nehradí.
Občerstvení zajištěno.

Přihlašování prostřednictvím online formuláře. Uzávěrka přihlášek 4. října 2021.

Kontakt: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

Sborovna je realizována v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Podrobnosti

Začátek akce

11. říjen 2021, od 14.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

11. říjen 2021, do 18.00

Pořadatel

Zlínský kraj
577 043 743

Cena

zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Zlínský kraj

J. A. Bati 5520
Zlín 76001