Setkání Sborovny: sekce Kariérové poradenství

22. září 2021
Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Setkání Sborovny: sekce Kariérové poradenství

Setkání Sborovny se koná dne 22. 9. 2021 od 13:00h ve Zlíně. Představíme nejnovější data z průzkumu profesní orientace žáků ZŠ a SŠ Zlínského kraje. Navážeme diskuzí o dopadech předčasných odchodů ze vzdělávání.

PROGRAM

1. Zahájení a novinky z Centra kariérového poradenství
Věra Stojarová, vedoucí sekce Kariérové poradenství

2. Výsledky šetření profesní orientace žáků – David Dušánek, Trexima spol. s r. o.
Představení základních zjištění a výsledků z šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních škol a středních škol ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021. Dopady distanční výuky na profesní orientaci žáků. Možnosti využití dat a výsledků v kariérovém poradenství.

3. Předčasné odchody ze vzdělávání – Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství
Podle zjištění Eurostatu nemělo v roce 2020 v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rozhodnutí odejít ze školy negativně ovlivní život samotného mladého člověka a představuje také velkou zátěž pro státní rozpočet. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

4. Diskuze a dotazy

Svou účast potvrďte, prosím, do 17. září 2021, prostřednictvím online přihlašovacího formuláře.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: A. Vorlovou, email: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Účast na akci je zdarma. Sekce Kariérové poradenství se setkává v rámci aktivity Sborovna projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II).

Podrobnosti

Začátek akce

22. září 2021, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

22. září 2021, do 17.00

Pořadatel

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
577 043 743

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Kariérové poradenství, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01