Setkání učitelů matematiky druhého stupně ZŠ zaměřené matematickou gramotnost

28. duben 2022
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky
Setkání učitelů matematiky druhého stupně ZŠ zaměřené matematickou gramotnost

Úvod do rovnic, Matematickou cestou k … CUKRU, Měření v terénu a goniometrické funkce na setkání dne 28. 4. 2022 v Technologickém inovačním centru Zlín.

Program
8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení setkání: Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.

9:30 Dílny 1 (2 paralelní sekce) – Chrobák, Mahnelová

10:30 Přestávka

10:45 Dílny 2 (2 paralelní sekce) – Fabián, Chrobák

11:45 Přestávka

12:00 Dílny 3 (2 paralelní sekce) – Mahnelová, Fabián

Mgr. Tomáš Chrobák: Váhy – Úvod do rovnic
Na dílně se seznámíme s prostředím Váhy z Hejného metody. Toto prostředí je možné využít při uvádění žáků do tématu rovnice. V průběhu dílny se zároveň zaměříme na diferenciaci výuky a využití gradovaných úloh.
Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D.: Matematickou cestou k … CUKRU
Už na ZŠ je třeba předkládat žákům úlohy z technické praxe reálného života. Mottem společné dílny bude cukr. Alespoň v datech navštívíme největší cukrovar v ČR, který se stal inspirací pro přípravu pracovních listů z různých oblastí matematiky.
Mgr. Tomáš Fabián: Měření v terénu a goniometrické funkce
věcí, které máme běžně po ruce doma i ve škole, si vyrobíme geodetické přístroje – gnómon, kvadrant, Jákobovu hůl. Vyzkoušíme si, jak je využít pro měření výšek objektů jako jsou stromy, hory, věže. Přitom budeme samozřejmě používat i goniometrické funkce

13:00 Oběd

13:45 Abaku: Mgr. Vladimír Tesař
Abaku je jednoduchá metodika, jak jednoduše naučit počítat. Charakterizuje jí hravost a motivačnost. Takže to baví učitele i děti. Vás to bude bavit také. Abaku nabízí jednoduché pomůcky, jednoduchou webovou aplikaci, jednoduchou metodiku. Abaku je plně etablovaná a uznávaná metoda výuky. S námi můžete počítat. www.abaku.cz

15:15 Zakončení setkání

Registrace na akci je nutná do 21. 4. 2022 on-line zde nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz. Počet účastníků je omezen.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Podrobnosti

Začátek akce

28. duben 2022, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

28. duben 2022, do 15.15

Pořadatel

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Technologické inovační centrum

Vavrečkova 5262
Zlín 76001