Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ zaměřené matematickou gramotnost

21. duben 2022
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky
Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ zaměřené matematickou gramotnost

Setkání učitelek a učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ zaměřené matematickou gramotnost proběhne 21. dubna 2022 v Technologickém inovačním centru Zlín.

Program

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení setkání: Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.
9:30 Výuka matematiky na SOŠ a SOU:  RNDr. Peter Sebestyén, Ph.D.
Příspěvek bude volným pokračováním předchozího setkání na podzim. V první části si na konkrétních úlohách ukážeme možnosti výuky základní aritmetiky, počítání se zlomky, úpravy výrazů, planimetrie a stereometrie.

Ve druhé části bychom se pokusili podělit vzájemně o svoje zkušenosti z pedagogické praxe, a proto bychom přivítali i Vaše náměty a postřehy z výuky matematiky.

11:30 Přestávka
11:45 Jak motivovat nemotivovaného: PhDr. Jan Svoboda
S rozmachem IT technologií v kombinaci s distanční výukou dochází masivně k demotivaci – žáci jako by nechápali, „proč chodit do školy, když informace lze získat jiným způsobem“. Cílem setkání je nabídnout přítomným inspiraci v tématu, jak motivovat nemotivovaného jedince, jak systematicky postupovat.

13:15 Oběd
14:00 Diskuze: Výzvy ve výuce matematiky pro nematuritní obory: Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.
15:00 Zakončení setkání

Registrace na akci je nutná do 14. 4. 2022 on-line nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz.

Účastnický oplatek se nehradí. Akce je realizována v rámci Projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Podrobnosti

Začátek akce

21. duben 2022, od 8.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

21. duben 2022, do 15.00

Pořadatel

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky

Cena

zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Technologické inovační centrum Zlín

Vavrečkova 5262
Zlín 76001