Škola jako dílna lidskosti

Škola jako dílna lidskosti

Vážené kolegyně a kolegové! Jménem společnosti Etická a charakterová výchova, z. ú. Vás srdečně zveme na akreditovaný seminář Škola jako dílna lidskosti, který je určen pro pedagogy 1. – 3. stupně, studenty učitelství, lektory, poradenské pracovníky, mentory, pedagogy volného času, vedoucí školních zájmových kroužků, klubů apod. a proběhne v úterý 17. 10. 2023 v čase 9.00 – 16.30 ve školicí místnosti Hotelu Maria, Přívozská 1135/23, 70200 Ostrava.

Seminář se koná pod vedením prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D. z Centra rozvoje charakteru a Katedry pedagogiky a psychologie při PedF UHK a Mgr. Barbary Pospíšilové ze spolku pro inovace ve vzdělávání JOB a Katedry pedagogiky a psychologie při PedF UHK.

Obsah: seminář je zaměřen na metody a poznatky z oblasti charakterové výchovy, jejich praktické využití a implementaci ve výuce.

  • 1. Prezence 8:45 – 9:00.
  • 2. Zahájení, seznámení s programem 9:00 – 9:05.
  • 3. Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. s tématem „Co je to lidskost? Co je to dílna lidskosti? Je lidskost učitelná? Jak?“ 9:05 – 12:15
  • 4. Oběd – účastníci mají ve vlastní režii, není v ceně. Možno využít výběr restaurací za rohem v České ulici či náměstí Svobody. 12:15 – 13:15
  • 5. Mgr. Barbara Pospíšilová s tématem „Školní třída jako posilovna charakteru“ 13:15 – 16:30

Káva, čaj, voda během semináře zajištěna.

  • Na seminář je nutné se přihlásit a zaplatit, nejpozději do 25. ledna 2024 v odkazu níže.
  • Číslo účtu: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 721, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení
  • Číslo akreditace: MSMT-34664/2022-1-43

Kontakt: Klára Literová, mail: klara.literova@etickavychova.cz, tel. 732 260 027

Podrobnosti

Začátek akce

1. únor 2024, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

1. únor 2024, do 16.30

Pořadatel

Etická výchova, o. p. s.
732 260027

Cena

1 850 Kč

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Školicí místnost EDUnesto

Veselá 164/14
Brno 602 00