Školení pro učitele v oblasti přípravy občanů k obraně státu

Školení pro učitele v oblasti přípravy občanů k obraně státu

Ve prospěch podpory odborné připravenosti pedagogů organizuje a provádí Krajské vojenské velitelství Zlín akreditovaná školení k problematice přípravy občanů k obraně státu. Školení jsou realizována v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení jsou prováděna zdarma. Délka školení je stanovena na 4 hodiny.

V úvodu jsou učitelé seznámeni s prezentací popisující vznik, legislativní ukotvení přípravy občanů k obraně státu a nástroje k jejímu provádění. Dále jsou učitelé seznámeni s tématy: obrana státu, bezpečnostní prostředí, zapojení České republiky do mezinárodních organizací, bezpečnostní systém České republiky, krizové stavy, poslání Armády České republiky, humanitární mise a vojenské operace v zahraničí, vojenská činná služba, záloha ozbrojených sil, branná povinnost.

Po absolvování školení obdrží jeho účastníci osvědčení. Současně získají brožovanou publikaci „Příprava občanů k obraně státu, příručka pro učitele základních a středních škol“. Pomůcka svým obsahem kopíruje témata prezentace školení a obsahuje množství informací, které mohou pedagogové využít v rámci své další praxe.

V případě zájmu o školení zasílejte své přihlášky na e-mail kvv.zlin@army.cz.

Bližší informace získáte na webových stránkách www.kvv-zlin.army.cz/skoleni-pro-ucitele nebo www.pokos.army.cz/.

Podrobnosti

Začátek akce

28. listopad 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

28. listopad 2023, do 13.00

Pořadatel

Krajské vojenské velitelství Zlín
606 722 873

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Příprava občanů k obraně státu

Místo konání

Krajské vojenské velitelství Zlín (bývalá budova CENTROPROJEKT)

Štefánikova 167
Zlín 760 01