Sociálně-emocionální rozvoj a jeho význam ve školní práce

25. květen 2023
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Sociálně-emocionální rozvoj a jeho význam ve školní práce

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Obsah semináře:

Zaměřit se ve školní praxi na sociálně-emocionální kompetence žáků je investice do budoucnosti jednotlivců i školy. Rozvoj těchto oblastí napomáhá zlepšit vzájemné porozumění mezi všemi účastníky vzdělávání, což podporuje zdravé a bezpečné klima umožňující efektivní a obohacující vyučování pro žáka i učitele. Cílem semináře je představit pedagogům možnosti rozvoje sociálně-emocionálních kompetencí žáků v rámci aktivit, metod, technik a postupů a objasnit význam a výhody sociálně-emocionálního učení a rozvoje na školách.

Termíny: 25. 5. 20235
Čas a místo konání:  09:00 – 15:30 hod., KPPP Zlín
Lektor: Mgr. Alena Koláčková
Přihlášky zasílejte na e-mail: machackova@vm-style.cz 

Podrobnosti

Začátek akce

25. květen 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

25. květen 2023, do 15.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01