Současné pohledy na vznik a vývoj vesmíru

29. duben 2022
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Současné pohledy na vznik a vývoj vesmíru

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Vás srdečně zve na vzdělávací seminář pro učitele základních a středních škol na téma Současné pohledy na vznik a vývoj vesmíru.

Přednáší Vladimír Wagner, vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR a popularizátor vědy a techniky.

Praktickou části povede Ing. Jan Zahajský, specialista vzdělávání.

Seminář se bude konat buď v pátek 29. dubna 2022 od 14:00 do 20:30 hodin nebo v sobotu 30. dubna 2022 od 09:00 do 15:30 hodin. Obojí včetně astronomického pozorování a exkurze po pracovištích pořadatele. Seminář se uskuteční pouze v termínu, na který bude přihlášeno více zájemců!

Seminář se bude zabývat zejména tzv. Standardním modelem vzniku našeho vesmíru označovaným jako Velký třesk. Tento model je zatím velmi úspěšný, vysvětluje řadu pozorovaných vlastností našeho vesmíru i velkou část jevů v něm. I přesto v tomto modelu najdeme některé rozpory a problémy, ať už je to předpoklad inflační fáze jeho rozpínání, předpoklad tzv. temné hmoty a temné energie i sama existence singularity. Kromě standardního modelu se podíváme a seznámíme se s některými jinými variantami řešení, které nabízejí kritici standardního kosmologického modelu. Povíme si o experimentálních datech a pozorováních, které v budoucnu mohou rozhodnout, zda mají pravdu zastánci teorie Velkého třesku nebo její kritici. A také, jaké přístroje využíváme k tomu, abychom pomocí nich mohli získat taková data, která nám pomohou rozhodnout mezi různými hypotézami a teoriemi.

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Akce se koná v hlavní budově Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Účastníkům semináře bude poskytnuto občerstvení.

Závazné přihlášky zasílejte elektronicky na email: dkonvicna@astrovm.cz případně se závazně registrujte telefonicky na telefonním čísle 571 611 928 (Dagmar Konvičná). Prosím, uveďte, na který termín se hlásíte.

Akce je pořádána v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II), reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. Projekt je spolufinancován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem

Podrobnosti

Začátek akce

29. duben 2022, od 14.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

29. duben 2022, do 20.30

Pořadatel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
571 611 928

Cena

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Vsetínská 941/78
Valašské Meziříčí 757 01