Speaking skills and communication (řečové dovednosti)

Speaking skills and communication (řečové dovednosti)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami, které napomáhají žákům zvládat tzv. speaking skills – tedy řečové dovednosti. A to tak, aby žáci dokázali jazyk používat spontánně, přirozeně bez zábran, pružně reagovat na situace, nebát se komunikovat mezi sebou i s jinými mluvčími. Nastínit, co je hlavním předpokladem úspěšného seznamování s jazykem včetně upevňování slovní zásoby i modelových vět, zajišťujících jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech komunikace, aniž na ni soustřeďují výhradní pozornost (automatizace jazyka). Účastníci se naučí připravovat hry a další aktivity „na míru“ svým žákům i obsahu lekcí v učebnicích, naučí se, jak vycházet vstříc žákům s odlišným učebním stylem i rychlostí učení.

Určeno učitelům 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ s aprobací anglický jazyk (1.- 7. ročník), vstupní úroveň min. B2.

Obsah:

Úvod a přípravná fáze

  • seznámení s problematikou, posouzení stávající praxe, analýza problémů
  • příklady dobré praxe, stanovení podmínek, za kterých se žáci nebojí mluvit

Od opakování zvuků po výměnu informace

  • podmínky, za kterých se žáci nebojí mluvit
  • hry, které dětem pomáhají naučit se základním pravidlům komunikace v cílovém jazyce, a tak si automatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (card games, magic circle, once upon a picture etc.)

Jak podporovat nebojácný projev

  • efektivní pomůcky a seznámení s technikami, které dětem pomáhají pochopit a nacvičit s jednotlivé kroky
  • gramatické jevy (FIND games, running dictation, folding strip, talkative circles etc.)

Mluvení v pohybu

  • aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování komunikačních situací, které podporují nejen zájem o práci
  • techniky pro rozvoj paměti díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Association game, Hot seat, Ring, ring!)

Závěrečná diskuze, reflexe a zhodnocení

Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková – zkušená lektorka, dlouhodobě se zabývá metodikou výuky AJ

Podrobnosti

Začátek akce

23. květen 2023, od 8.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

23. květen 2023, do 15.30

Pořadatel

Vzdělávací agentura KPS
737 621 154

Cena

1400,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není v ceně)

Kapacita

Zaměření

Předškolní vzdělávání, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Střední průmyslová škola strojnická

Pod Strání 1776
Vsetín 755 01