Speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

19. říjen 2022
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Lektor: Mgr. Iva Kytlicová, psycholog
Termíny: 19.10.2022
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Kroměříž
Určeno: asistenti pedagoga

Obsah semináře:

  • Základní projevy ADHD a jejich vliv na chování a prožívání dětí.
  • Možnosti ovlivnění projevů ADHD pomocí výchovného vedení.
  • Podpůrná opatření využívaná při vzdělávání dětí s ADHD.
  • Role asistenta ve vztahu k dítěti, učiteli, ostatním spolužákům a rodičům.
  • Diskuze, práce s modelovými případy, situacemi, příklady možných intervencí při zvládání motorického neklidu, emočních reakcí, podpoře pozornosti, nácvik samostatnosti, úprava učebních materiálů, využití pomůcek, míra kompenzace obtíží při práci v hodině a při ověřování znalostí, podpora ve zvládání sociálních interakcí a zapojení do třídního kolektivu apod.

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail machackova@vm-style.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

19. říjen 2022, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

19. říjen 2022, do 17.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

Jánská 197
Kroměříž 767 01